5 najčastejších rizík, pred ktorými chráni poistenie náhrobných kameňov

13. 10. 2021, Blog, poistenie majetku

Dôstojné uctenie si pamiatky našich zosnulých môžu narušiť rôzne nepríjemné udalosti. Proti rizikám poškodenia náhrobných kameňov je však možné sa poistiť. Podľa štatistík poisťovní takéto poistenie nemusí byť vôbec na škodu. Poďme sa pozrieť na 5 najčastejších rizík, proti ktorým sa môžeme vhodným poistením ochrániť.

1. Riziko vandalizmu
Najčastejšie poškodzujú pomníky práve vandali. Popri rozbitom ozdobnom svietniku či poškodení alebo úplnom zničení náhrobného kameňa vandalmi sa vám však môže stať, že škody napáchajú aj zamestnanci správcu cintorína. Môže ísť napríklad o nepozornosť či nedbanlivosť pri kosení trávy. Ak dôjde k poškodeniu pomníka týmto spôsobom, odškodnenie sa rieši z poistenia zodpovednosti za škodu, ktorú musí mať daná obec alebo mesto spravujúce cintorín, poistenú.

2. Riziko krádeže
Medzi bežnými prípadmi sa objavuje aj krádež mramorovej vázy, svietnika, vencov, či kvetinovej výzdoby v kvetináčoch. No stretávame s aj s krádežami celých pomníkov a kamenných dosiek.

3. Ochrana pred pádom predmetov a nárazom vozidla
Je možné zabezpečiť sa aj pred škodami ako pád konára či iných predmetov, ktoré môžu poškodiť náhrobný kameň. Pred niekoľkými rokmi na územie Slovenska dopadol dokonca meteorit. Ak je cintorín umiestnený pri hlavnej ceste, môže auto pri havárii preraziť jeho oplotenie a vbehnúť medzi hroby.

4. Poistenie pred víchricou, krupobitím, úderom blesku
Krupobitie možno neznie ako príčina schopná poškodiť priamo pomník, no skutočne silné krupobitie vám dokáže poškodiť ozdobné svietniky, vázy, v niektorých prípadoch aj hrobovú dosku. Preto je dobré mať ochránené aj toto riziko. Pri silnej víchrici vám pomník môže poškodiť vyvrátený strom, škridle či časť strechy zo susedného domu. Blesk môže udrieť do stromu, následne sa vám môže zrútiť jeho konár alebo celý strom priamo na pomník.

5. Poistenie proti iným živelným pohromám (požiar, povodeň, záplava, zosuv pôdy a pod.)
Tento druh poistenia sa vzťahuje aj na zhorený veniec a následne obhorený náhrobný kameň. Poistenie sa vzťahuje na všetky stavebné súčasti pomníka. Keď ste už investovali do pomníka nemalé peniaze, je rozumné nechať si ho poistiť aj proti živelným pohromám. V rovinatých oblastiach môže povodeň zasiahnuť cintorín priamo, v kopcovitom teréne často hrozí zosuv pôdy z kopca nielen v prípade prívalových dažďov, ale aj podmytím povodňou v údolí.
Toto poistenie sa dojednáva ako pripoistenie k poisteniu bývania.

V prípade ak potrebujete poradiť, ochotne Vám naši finanční sprostredkovatelia pomôžu na akejkoľvek pobočke po celom Slovensku.  

Autor článku: Pavol Michalec
Odborný garant pre neživotné poistenie
 

Ak vás článok zaujal a chcete sa poradiť, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom doleuvedeného formulára

okres
ĎAKUJEME VAŠA SPRÁVA BOLA ODOSLANÁ...
PRI ODOSIELANÍ SPRÁVY DOŠLO K CHYBE...
POISTENIE MAJETKU

Zelená karta už aj v čiernobielom vyhotovení
Neprešiel ešte ani rok čo sme Vás stihli informovať, že ak máte uzatvorené PZP, preukázať sa pri cestnej kontrole musíte ZELENOU KARTOU. Táto novela vstúpila do platnosti od 1.10.2019 a tým sa Potvrdenie o uzatvorení PZP – tzv. biela karta zrušila, a poisťovne od tohto dátumu vydávajú už iba zelenú kartu.  Od 1. júla bude akceptovaná aj tlačená čiernobiela verzia Skvelou správou je, že zelená karta už bude môcť byť vydaná aj v čiernobielom vyhotovení, čo v praxi znamená, že vo všetkých členských štátoch zelenej karty bude akceptovaná aj v tom prípade, ak bude vytlačená na bielom podklade. Tieto zmeny súvisia s digitalizáciou poisťovní a celkovým šetrením nákladov a životného prostredia. Od júla budú môcť poisťovne zasielať klientom zelené karty emailom. Ale POZOR! Každý vodič, aj ten, ktorý obdržal zelenú kartu v pdf formáte, si ju musí vytlačiť a musí sa preukázať pri cestnej kontrole papierovým dokladom. Polícia elektronickú verziu v telefóne alebo inom zariadení neuznáva. Samozrejme, je dôležité podotknúť, že tieto zmeny sa udejú postupne. Všetko bude závisieť od poisťovní, ako sa im podarí minúť zásoby predtlačenej zelenej verzie. Preto sa pokojne môže stať, že jeden klient bude mať ešte zelenú kartu, a iný vytlačenú čiernobielu.  V prípade, ak potrebujete pomôcť s uzatvorením PZP, viete tak urobiť online z pohodlia domova, cez našu bezplatnú aplikáciu iŠanón. Zaberie Vám to len pár minút. Vieme Vám taktiež pomôcť aj na našich pobočkách po celom Slovensku.  Autor článku: Pavol Michalec, Odborný garant pre neživotné poistenie...

 čítaj viac
POISTENIE MAJETKU

Čo potrebujete vedieť vy a vaše dieťa pred nástupom do školy
Pomaličky sa nám blíži začiatok školského roka, čo pre rodičov školopovinných detí a študentov znamená viac starostí. Na čo okrem zabezpečenia nových učebných pomôcok a oblečenia je treba pri tom myslieť? Na deti v škole čakajú mnohé príjemné zážitky, ale aj viacero nástrah v podobe krádeží či úrazov, ktorým sa nie vždy dá zabrániť. Často sú to úrazy počas telesnej výchovy, ale aj počas aktivít organizovaných školou vrátane výletov, škôl v prírode, športových výcvikov, súťaží, exkurzií alebo počas praktického vyučovania. Za tieto v plnej miere nesie zodpovednosť škola. Preto je vhodné, aby každé školské zariadenie malo tieto riziká poistené.  V rámci tohto poistenia je možné uzatvoriť aj krytie škôd spôsobených odcudzením vecí žiakov krádežou vlámaním do uzamknutých šatní alebo skriniek. Tu je potrebné si uvedomiť, že poistením je možné kryť len veci, ktoré priamo súvisia s vyučovaním. Takže peniaze, cennosti, platobné karty, mobilné telefóny ale aj bicykle sú štandardne z tohto krytia vylúčené. Deti v školách – a je jedno či tie najmenšie alebo staršie - nie je častokrát možné ustrážiť a tak sa pravidelne stretávame s drobnými či väčšími zraneniami. Medzi najčastejšie patria zlomeniny, vyvrtnutia a pomliaždeniny. Niekedy si úraz zaviní dieťa samo vlastnou neopatrnosťou, no často sú školské úrazy spôsobené zavinením spolužiaka pri šarvátkach počas prestávok. Pri týchto „huncútstvach“ si deti môžu spôsobiť nielen škody na zdraví, ale aj škody na majetku školy. Čo v takomto prípade?  Pokiaľ je dieťaťom spôsobená škoda na majetku školy a škola má takéto riziko poistené vo svojej poistnej zmluve, ktorá kryje majetok školy, môže si takúto škodu uplatniť u svojej poisťovne.  Čo sa však deje ďalej, ak je v takomto prípade vinník známy a je to práve vaše dieťa? Poisťovňa môže následne požadovať náhradu preplatenej škody (regres) od vinníka. Pozor však, tak isto si môže regres uplatniť zdravotná aj sociálna poisťovňa po úraze žiaka. Dieťa je však neplnoleté, regres si teda bude poisťovňa logicky uplatňovať u jeho zákonného zástupcu. Pokiaľ je vinníkom takejto škody plnoletý stredoškolák alebo vysokoškolák, bude si poisťovňa uplatňovať regres priamo u neho. Aj proti takejto situácii sa však dá poistiť. Aké poistenie vás teda v takomto prípade chráni?  Pre rodičov školopovinných detí, neplnoletých študentov no aj vysokoškolákov trvale žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti, je vhodné mať uzatvorené poistenie domácnosti vrátane poistenia zodpovednosti za škody z občianskeho života. Práve toto poistenie kryje škody, ktoré spôsobí vaše dieťa v škole a je ním možné vykryť aj už spomínaný regres z poisťovne. V prípade, ak potrebujete poradiť a nie ste istý, aké poistenie zodpovednosti za škodu je pre vás a vašu rodinu to pravé orechové, pomôžeme vám s tým. Naši skúsení finanční sprostredkovatelia vám ochotne poradia na pobočkách po celom Slovensku.   Autor článku: Pavol Michalec, Odborný garant pre neživotné poistenie...

 čítaj viac
POISTENIE MAJETKU

Chráňte svoj majetok pred zemetrasením
Zemetrasenie patrí k prírodným katastrofám, ktoré pre Slovensko v našej civilizovanej minulosti nepredstavovalo výraznú hrozbu. Ešte donedávna sme sa o jeho následkoch dozvedali len z médií. Situácia sa však zmenila. Len za posledné dva roky sa zem viackrát triasla na východe krajiny, v bratislavskom okrese, pri Komárne a koncom januára aj v okolí Handlovej a Prievidze. Na Hornej Nitre zaznamenali zemetrasenie s magnitúdom 3,1. Zdá sa, že podobné situácie nebudú ojedinelé. Podľa názorov odborníkov totiž Slovenská republika patrí medzi krajiny s miernou seizmicitou. Zjednodušene povedané, v budúcnosti môže naše územie postihnúť aj zemetrasenie s devastačnými následkami.  Je preto dôležité podotknúť, že aj voči týmto prírodným živlom sa dá poistiť. Aby ste v prípade, že vás zemetrasenie postihne, boli krytí a nemuseli sa obávať následkov škôd na majetku. Väčšina poisťovní v prípade takýchto situácií plní v rámci svojich poistných podmienok škody spôsobené od 5., prípadne 6. stupňa účinkov zemetrasenia. V tomto prípade je ale potrebné si uvedomiť rozdiel medzi magnitúdom a účinkami zemetrasenia.  Magnitúdo je stanovením sily a veľkosti seizmických vĺn v 10-stupňovej tzv. Richterovej stupnici. Naproti tomu viditeľné a citeľné účinky zemetrasení na prírode, stavbách a ľuďoch sa v Európe určujú podľa 12-stupňovej Európskej makroseizmickej stupnice EMS-98. Prinášame Vám porovnanie a vysvetlenie jednotlivých stupňov zemetrasení a ich prejavov. A kde na Slovensku zemetrasenia hrozia? Na základe údajov seizmogramov, ako aj geologického prieskumu, bolo na území Slovenska vyčlenených 6 ohniskových zón: Oblasť Malých Karpát od Bratislavy po Vrbové. Oblasť medzi Trenčínom a Žilinou. Oblasť Tatier, Podhalia, stredného a severného Spiša. Oblasť Komárna. Oblasť stredného Slovenska okolo Banskej Bystrice. Oblasť Zemplína a Slanských vrchov. Tieto oblasti patria medzi najrizikovejšie a zároveň sú to aj tektonicky aktívne oblasti. Najmä obyvatelia týchto lokalít by mali uvažovať nad revíziou majetkových poistných zmlúv a prípadnú úpravu či prepoistenie na produkt, ktorý bude ich potreby kryť lepšie, ako doteraz. Naši sprostredkovatelia vám radi poradia, ktoré poisťovne najvýhodnejšie kryjú jednotlivé stupne týchto prírodných živlov. V prípade, ak ešte nemáte uzatvorené poistenie vášho bývania, radi vám s tým pomôžeme. Naše pobočky po celom Slovensku a naši profesionálni sprostredkovatelia sú vám k dispozícii. Zoznam pobočiek nájdete tu. #Pomahame20Rokov  Autor článku: Pavol Michalec, Odborný garant pre neživotné poistenie ...

 čítaj viac
sieť pobočiek
kontakt

e-mail: ustredie@universal.sk
Potrebujete pomôcť?: + 421 903 292 292
tel: 02/59206211

Zodpovedná osoba pre potreby GDPR:
Ing. Juraj Lanc
tel: +421 908 865 401
e-mail: zodpovednaosoba@universal.sk

PORTOS LOGIN

WEBMAIL