Čas na zmenu zdravotnej poisťovne máte už len do konca septembra

25. 8. 2021, Blog, poistenie osôb

Reklamné kampane zdravotných poisťovní sa spájajú s mesiacom september. Ako sa v tom má ale bežný smrteľník vyznať? Ktoré benefity sú pre poistenca finančne najvýhodnejšie? 

Pozrime sa ale najskôr na situáciu na trhu. Momentálne máme tri zdravotné poisťovne. Štátnu VšZP a dve súkromné Dôvera ZP a Union ZP.

V predchádzajúcom roku mala štátna zdravotná poisťovňa úbytok cca 70 000 poistencov.

Hlavné príčiny značného úbytku poistencov VšZP boli a sú benefity, ktoré ponúkajú práve dve súkromné poisťovne. Preto je na mieste otázka, či sa tento rok niečo zmenilo v ponúkaných benefitoch? Odpoveď je: „Áno zmenilo.“ Po zmene s „Peňaženkou zdravia“ s bonusom až 800 EUR, prišla VŠZP s novou „Peňaženkou zdravia MINI.“ Je dôležité podotknúť, že práve konkurencia dvoch súkromných poisťovní donútila túto štátnu poisťovňu opäť k zmene. 

A ako je to vlastne s bonusom až 800 eur na rodinu v „Peňaženke zdravia MAXI“ ? A je to vlastne 800 EUR benefit? Áno je, no iba v tom prípade, ak sa vytvorí skupina 8 poistencov vo VšZP. Až vtedy získa táto skupina benefit v celkovej výške 800 EUR. VšZP každému členovi peňaženky poskytne finančný príspevok 100 EUR za kalendárny rok, pričom 50 % benefitu môže venovať jeden člen skupiny ďalšiemu členovi, tým pádom ale prichádza o svojich 50 %. 

A čo Peňaženka zdravia MINI? Čo poskytne tento benefitný systém pre jednotlivca? Dospelí môžu čerpať príspevok „až“ 60 EUR, a to 2-krát ročne až do výšky 30 EUR.

Dieťa môže čerpať príspevok 1-krát ročne do výšky 30 EUR. Plus príspevok na doplatky za lieky na predpis vo výške 20 EUR. Príspevok je určený všetkým poistencom od 18 rokov - dospelým aj seniorom.

Ktoré najvýznamnejšie finančné „navrátiteľné“ benefity môže získať 4-členná slovenská rodina ?

Vo VšZP pri splnení podmienok v benefite Peňaženka zdravia maximálne celkom 400 EUR.

V poisťovni UNION táto štvorčlenná rodina získa len na zubnom benefite celkom 400 eur /4 x 100 EUR / PLUS vrátenie doplatkov na lieky a dietetické potraviny v neobmedzenej výške pre svoje deti. A to môže mať veľký finančný význam pre rodinu. A ešte je tu skvelý benefit UNION FAMILY vo výške 1 200 EUR na predimplantačnú genetickú diagnostika (PGD) a ICSI.

V poisťovni Dôvera táto štvorčlenná rodina získa po novom až 600 EUR v zubnom benefite / 4 x 150 EUR / PLUS vrátenie doplatkov na lieky a dietetické potraviny vo výške 1 200 EUR / 4x 300 EUR/ pre deti a ich matky a otcov. Pričom je možnosť prenosu 300 EUR benefitu medzi členmi rodiny. Takže celkom až 1 800 EUR na rodinu.

Samozrejme, že zdravotné poisťovne ponúkajú aj ďalšie benefity a množstvo iných výhod. Pre jednoduchší prehľad a porovnanie Vám v tabuľke prinášame ukážku jednotlivých benefitov. V prípade záujmu Vám vieme bližšie vysvetliť aj ostatné benefity.

Ak máte záujem o zmenu zdravotnej poisťovne, radi vás celým procesom prevedieme. Spoločne s našimi finančnými sprostredkovateľmi, ktorí sídlia na pobočkách po celom Slovensku, vyberieme pre vás tú najvýhodnejšiu zdravotnú poisťovňu na základe vašich priorít, potrieb a zdravotného stavu.

Autor článku: Ivan Huspenina, Odborný garant pre životné poistenie

V PRÍPADE AK POTREBUJETE PORADIŤ S VÝBEROM VHODNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE, VYPLŇTE KRÁTKY FORMULÁR A MY VÁS BUDEME KONTAKTOVAŤ. Prípadne NÁM NAPÍŠTE E-MAIL NA BERKA@UNIVERSAL.SK alebo Zatelefonujte 02/22 11 56 26

okres
ĎAKUJEME VAŠA SPRÁVA BOLA ODOSLANÁ...
PRI ODOSIELANÍ SPRÁVY DOŠLO K CHYBE...
POISTENIE OSÔB

Čas na zmenu zdravotnej poisťovne sa kráti
O zmenu zdravotnej poisťovne je možné požiadať každý rok. V minulom roku sa tak rozhodlo skoro 175 000 poistencov. Zdravotné poisťovne sa snažia prilákať klientov viacerými benefitmi, pomocou ktorých je možné ušetriť stovky EUR. Pri výbere vhodnej zdravotnej poisťovne je dobré zamyslieť sa nad svojim zdravotným stavom a životným štýlom. Vybrať si tak môžete takú poisťovňu, ktorej benefity Vám najviac vyhovujú. Na Slovensku pôsobia dve súkromné zdravotné poisťovne – Dôvera a Union – a štátna, zdravotná poisťovňa Všeobecná zdravotná poisťovňa. V oboch súkromných poisťovniach získava klient sériu benefitov. Prinášame vám prehľad niektorých z nich. Ako zmeniť zdravotnú poisťovňu? V prípade záujmu zmeniť vašu zdravotnú poisťovňu môžete tak urobiť do 30. 9. 2021. Po podaní prihlášky do zdravotnej poisťovne sa poistencom vami vybranej poisťovne stanete od 1. 1. 2022. Nezabúdajte, že vašou jedinou povinnosťou je nahlásiť zmenu zdravotnej poisťovne vášmu zamestnávateľovi do 8. 1. 2022.  Ak zvažujete alebo ste sa rozhodli zmeniť svoju zdravotnú poisťovňu neváhajte nás kontaktovať cez dole uvedený formulár alebo navštívte jednu z našich pobočiek, kde vám ochotne poskytneme všetky potrebné informácie a jednoducho vás prevedieme celým procesom. Je na vás, či sa rozhodnete zlepšiť a skvalitniť vašu zdravotnú starostlivosť.  Autor článku: Ivan Huspenina, Odborný garant pre životné poistenie ...

 čítaj viac
POISTENIE OSÔB

Na čo pri cestovnom poistení určite nezabudnúť
Neoddeliteľnou súčasťou povinnej dovolenkovej výbavy by malo byť cestovné poistenie. Pred odchodom na dovolenku je dôležité myslieť na to, že cestovné poistenie by malo okrem liečebných nákladov zahŕňať aj iné krytia, ktoré v prípade škody ocení každý dovolenkár. V našich Universálnych radách vám prinášame súhrn poistení a pripoistení cestovného poistenia, ktoré sa oplatí neopomenúť. 1.) Liečebné náklady Základom každého cestovného poistenia by mali byť liečebné náklady. Toto poistenie kryje úhradu nevyhnutných nákladov na neodkladné ošetrenie poisteného a ostatné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku úrazu, náhleho ochorenia alebo úmrtia poisteného. Je to napríklad ambulantné ošetrenie, hospitalizácia v nemocničnom zariadení, lieky predpísané lekárom, repatriácia poisteného či návrat spolupoistenej osoby do vlasti.  V letnej sezóne býva najčastejšou diagnózou hradenou z poistenia liečebných nákladov najmä úpal a alergická reakcia na slnko, ale aj drobné úrazy ako odreniny, či menšie rezné rany, ku ktorým dôjde počas kúpania sa v mori alebo počas jazdy na toboganoch.  Časté sú aj prejavy gastroenteritídy a rôznych hnačkových ochorení, spôsobených nedostatočnou hygienou alebo neznášanlivosťou na niektoré lokálne pokrmy. Rovnako aj bodnutia hmyzom. 2.) Úrazové poistenie Ďalším poistením, ktoré by malo byť súčasťou cestovného poistenia je úrazové poistenie, ktoré kryje trvalé následky úrazu, ako aj smrť následkom úrazu. Úrazov sa počas dovolenkového obdobia stáva neúrekom, v tom lepšom prípade bez trvalých následkov. # Pre každý prípad odporúčame pred vycestovaním na dovolenku nezabúdať na úrazové poistenie. 3.) Poistenie storna V rámci cestovného poistenia odporúčame myslieť aj na poistenie storna zájazdu. Toto poistenie možno využiť v prípade nečakaného náhleho ťažkého ochorenia, tehotenstva, nečakaného úrazu, ťažkého ochorenia alebo smrti rodinného príslušníka.  Spadá sem aj prípad nezavinenej straty pracovného miesta, nečakaného súdneho predvolania, či pri náhlej škode na majetku, ktorú tesne pred odjazdom spôsobila napríklad povodeň.   Súčasťou poistenia storna je aj poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti, ktoré kryje nezavinené zmeškanie dopravného prostriedku pri odchode do cieľovej destinácie z dôvodu úrazu alebo dopravnej nehody, technickej poruchy použitého dopravného prostriedku či meškania letu. Krytie sa vzťahuje aj na evakuáciu klienta z miesta zasiahnutého prírodnou katastrofou či teroristickým útokom. 4.) Poistenie zodpovednosti Častokrát opomínaným poistením zo strany dovolenkárov je poistenie zodpovednosti za škodu. Toto poistenie sa vzťahuje na škodu hmotných vecí ale aj škodu na zdraví, ktorú spôsobil poistený počas cesty. 5.) Poistenie batožiny Poistným štandardom pre dovolenkárov je okrem vyššie spomínaných poistných krytí aj poistenie batožiny. Ide najmä o poškodenie a krádež kufrov či neskoré dodanie batožiny, ktoré je tiež kryté z tohto poistenia. Cestovné poistenie si môžete pohodlne zriadiť cez našu mobilnú aplikáciu iŠanón 2.0. Ak ešte nemáte svoj iŠanón 2.0, stiahnite si ho tu.  (Zdroj: Generali Poisťovňa) ...

 čítaj viac
POISTENIE OSÔB

5 jednoduchých rád ako mať prehľad vo všetkých zmluvách a mať ich stále pri sebe
1. Majte všetko na jednom mieste Všetky vaše dôležité dokumenty si môžete jednoducho povkladať do aplikácie iŠanón www.isanon.sk a kdekoľvek na svete ich máte rýchlo po ruke, či už sa jedná o finančné, poistné úverové zmluvy ale aj fotokópie pasu, rodného listu, sobášneho listu, revízne správy, ktoré potrebujete pri hlásení udalosti a pod. 2. Udržujte informácie k dispozícií 24/7 Aplikácia iŠanón www.isanon.sk vám vyhľadá všetky vaše potrebné informácie nonstop 24 hodín behom pár sekúnd, či už sa nachádzate doma, v práci, v obchodnom centre, na dovolenke pri mori alebo v horách.   3. Majte kontakt na sprostredkovateľa neustále na dosah V prípade akejkoľvek vzniknutej situácie máte vždy po ruke nielen všetky vaše dokumenty ale aj spojenie na osobného pomocníka, vášho privátneho sprostredkovateľa, priamo cez aplikáciu iŠanón. www.isanon.sk.  4. Zjednodušte si prípadné hlásenia poistných udalostí V prípade hlásenia nehody už nemusíte hľadať na internete kontakt na ktorúkoľvek spoločnosť. V iŠanóne www.isanon.sk máte všetky dôležité kontakty a informácie k dispozícii na jednom mieste. 5. Majte po ruke všetky novinky a dôležité upozornenia Na všetky dôležité a významné udalosti aplikácia iŠanón www.isanon.sk pamätá za vás. Vďaka iŠanónu vám neuniknú žiadne užitočné novinky z finančného sektora. Všetky informácie máte touto cestou priamo z prvej ruky. ...

 čítaj viac
sieť pobočiek
kontakt

e-mail: ustredie@universal.sk
Potrebujete pomôcť?: + 421 903 292 292
tel: 02/59206211

Zodpovedná osoba pre potreby GDPR:
Ing. Juraj Lanc
tel: +421 908 865 401
e-mail: zodpovednaosoba@universal.sk

PORTOS LOGIN

WEBMAIL