Skip to content Skip to footer

Spoločnosť UNIVERSAL predstavila nové logo

Logo Universal

Spoločnosť UNIVERSAL maklérsky dom, jedna z top 5 najväčších maklérskych spoločností pôsobiacich na slovenskom trhu oslávila nedávno 20. výročie a pri tejto príležitosti predstavila aj nové logo, ktorým vstupuje do svojej novej éry.

Logo sa skladá z dvanástich písmen U, ktoré sú sústredne usporiadané a vytvárajú tak motív slnka. Slnko je fascinujúcim zdrojom energie a života na Zemi. Zároveň je slnko zdrojom svetla dostupným pre všetkých. Rovnako aj UNIVERSAL, ako jeden z najväčších hráčov na trhu, chce byť takýmto slnkom vo svete finančných služieb, dostupný pre všetkých,“ vysvetľuje zámer marketingový riaditeľ spoločnosti Stanislav Štefanik.

Príbeh značky

Spoločnosť UNIVERSAL maklérsky dom si za 20 rokov pôsobenia na slovenskom trhu vybudovala nielen silné postavenie, ale aj renomé s dôrazom na nezávislosť. Dnes má na Slovensku viac ako 160 tisíc klientov, o ktorých sa stará 670 sprostredkovateľov, a ponúka vyše 1 700 produktov. „Dostupnosť našich finančných služieb sme sa rozhodli cez nové logo stvárniť tak, že písmená U sú natočené do všetkých smerov. Symbolicky má slnko v logu 24 lúčov, čo znamená, že sa na nás klienti môžu obrátiť 24 hodín denne – „We always have time for yoU. Dôležitosť klientov demonštruje aj fakt, že slnko je zložené z písmen U, čím podprahovo hovoríme: „It’s all about yoU!,“ vysvetľuje Stanislav Štefanik.

Hodnoty spoločnosti

Ako podotýka Stanislav Štefanik, medzi hlavné hodnoty spoločnosti patrí dôvera, nezávislosť aj profesionalita. „Dôvera je základom akýchkoľvek dohôd a obchodu. Uvedomujeme si jej dôležitosť v biznise, a preto u nás dané slovo platí,“ vysvetľuje. Významnou črtou je aj to, že spoločnosť nie je závislá od jedného partnera. „Táto pozícia nám dáva silu aj schopnosti lepšie vyhovieť potrebám klienta, ktorému dokážeme zabezpečiť všetky typy produktov od všetkých významných finančných inštitúcií,“ podotýka.

Obdobne ďalším pilierom je profesionalita, vďaka ktorej môžu poskytovať vysokú kvalitu prostredníctvom systému úvodných a následných školení. „Naši spolupracovníci sú podporovaní odbornými garantmi pre každú finančnú oblasť a tiež garantom pre likvidáciu poistných udalostí. Odbornosť je podporovaná tiež jedinečnými porovnávacími online kalkulačkami a ďalšími modernými nástrojmi, ktoré pomáhajú k rýchlej orientácii na finančnom trhu,“ spresňuje Stanislav Štefanik.

Medzi nemenej dôležité hodnoty spoločnosti patrí aj férovosť vrátane transparentného konkurencieschopného systému odmeňovania na všetkých úrovniach spolupráce a množstvom ďalších benefitov vrátane bonusov, kreditov, zájazdov či fleetového programu na vozidlá Mercedes a Kia. „Každý náš zamestnanec, každý sprostredkovateľ, každý člen vedenia je individualita, spolu sme však jeden veľký tím. Práve tímovosť nás posúva vpred,“ hovorí o ďalšom pilieri Stanislav Štefanik. Za doterajším úspechom firmy vidí aj priateľskú kultúru a kolegiálny prístup v spoločnosti, ale aj chuť neustále napredovať a zlepšovať seba aj služby.

Technologický líder

Sme lídrom v zavádzaní inovácií na finančnom trhu. Naša unikátna aplikácia iŠanón sa teší nesmiernej obľúbenosti a už v marci sa dočká novej verzie 3.0 s množstvom ďalších skvelých noviniek. Tie ešte viac uľahčia život a orientáciu vo financiách nielen sprostredkovateľom, ale predovšetkým klientom. Našim heslom je, že víťazi súťažia sami so sebou a že každý deň musíme byť o niečo lepší ako včera,“ podotýka. Dôkazom toho je aj dôvera 200 000 klientov na Slovensku aj v Česku. „Pracujeme s pokorou, pretože vieme, že nesmieme zaspať na vavrínoch. Sme sebavedomí, pretože máme smelé plány do ďalších 10 aj 20 rokov. Sme úprimne vďační za to, že vám #pomáhame20rokov,“ dodáva Stanislav Štefanik.