VŠETKY FINANČNÉ SLUŽBY
PRIAMO VO VAŠOM MOBILE
UNIVERSAL HODNOTÍ

30 rokov poisťovne KOOPERATIVA
Pred viac ako 30-timi rokmi bola založená prvá neštátna poisťovňa na Slovensku pod názvom KOOPERATIVA česko-slovenská družstevná poisťovňa a.s. Názov poisťovne prešiel viacerými zmenami a od roku 2007 nesie názov KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group. Hlavným akcionárom novovzniknutej poisťovne bola najväčšia rakúska poisťovňa Wiener Städtische Versicherung, ktorá už pod novým názvom Vienna Insurance Group, postupne ovládla túto v súčasnosti druhú najväčšiu poisťovňu na Slovensku. Od svojho vzniku začala Kooperativa vyvíjať svoju činnosť v oblasti poistenia majetku a zodpovednosti právnických osôb. V súčasnosti je univerzálnou poisťovacou spoločnosťou. Vo svojom portfóliu ponúka občanom, fyzickým aj právnickým osobám, viac ako 60 produktov životného a neživotného poistenia. K produktom Kooperativa bola jednou z prvých poisťovní, s ktorou sme začali v roku 2002, ešte pod názvom UNIVERSAL poisťovacie služby, a.s., spolupracovať. V neživotnom poistení to bolo popri poistení podnikateľov aj práve sa rozbiehajúce PZP. Naši finanční sprostredkovatelia ponúkajú prostredníctvom Kooperativy prakticky všetky produkty neživotného poistenia pre občanov aj podnikateľov: individuálne aj flotilové PZP a havarijné poistenie (KASKO), poistenie domov, bytov a domácností (DBD), cestovné poistenie (CP), poistenie zodpovednosti zamestnancov (PZZ), poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov na všetky majetkové aj zodpovednostné riziká a ďalšie. Tejto možnosti sa chopili excelentne. V roku 2020 sa pre nás Kooperativa stala najväčším partnerom v neživotnom poistení nielen v poisťovaní vozidiel, ale aj celkovo. Výsledky teda hovoria za všetko. Pracujeme so špičkou v poisťovacích službách. Oceňujeme Prostredníctvom poisťovacej kalkulačky - KOWA je možné bez potreby osobného stretnutia finančného sprostredkovateľa s klientom, teda online z pohodlia domov, uzatvoriť:  Individuálne aj flotilové PZP: V tomto prípade je možné uplatniť si zvýšené krytie za škodu na majetku a ušlého zisku, vrátane bezplatného pripoistenia živelných rizík, škôd na batožine, rizika úrazu posádky vozidla. Pridávajú sa k tomu, samozrejme, aj škody spôsobené stretom so zverou, asistenčné služby a možnosti uplatnenia bonusu za bezškodový priebeh poistenia. Až 3 druhy výhodného KASKO poistenia: a) AUTO PLUS prostredníctvom ktorého môže klient predísť finančným problémom v prípade, že nastanú nečakané udalosti. Patrí sem napríklad nezavinená havária, náklady na prenájom náhradného vozidla, živelné udalosti, stret so zverou, škody spôsobené hlodavcami, poškodenie čelného skla. b) MINI KASKO, ktoré je určené len pre vozidlá staršie ako 3 roky. c) AUTO KOMPLET, pri ktorom nezáleží, kto do vás nabúral, škody vám budú preplatené v plnej výške.  Poistenie bývania. Toto poistenie je dôležité v prípade, ak chcete mať poistenú strechu nad hlavou a zabezpečiť si tým pokojný domov a pohodu. Toto poistenie vám pomôže v prípade ochrany vašej nehnuteľnosti alebo ak vás postihne vandalizmus, úder blesku, skrat elektromotora, poškodenie skla a mnoho iných nešťastných udalostí. Cestovné poistenie krátkodobé aj celoročné s výberom niekoľkých rizík. Napríklad, ak ochoriete a budete nútený stornovať zájazd, cestovné poistenie od Kooperativy, pokiaľ ho budete mať dojednané, vám pokryje toto riziko. Platí to pri ostatných rizikách ako úrazové poistenie, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škodu a iné. Poistenie podnikateľov, kde predmetom môže byť poistenie nehnuteľnosti, poistenie hnuteľných vecí a viacerých druhov zodpovedností. Poistenie zodpovednosti zamestnanca. V poisťovni Kooperativa si na svojich produktoch dávajú záležať a ponúkajú široké portfólio produktov. Snažia sa byť nápomocní každému klientovi tak, aby čo najlepšie vyhoveli jeho požiadavkám. Neustále sa zdokonaľujú a informujú o svojich novinkách. Čo mohlo byť lepšie Šťastena si nevyberá a bohužiaľ sa niektorí z nás už stretli s poistnou udalosťou, či už to bolo pri dopravnej nehode, poškodení nehnuteľnosti a podobne. Spoločnosť Kooperativa umožňuje klientom vykonať obhliadku cez online webovú aplikáciu, ak s tým klient súhlasí a vyhovuje mu to. Bohužiaľ, pri niektorých udalostiach, ktoré boli zamietnuté alebo bolo znížené poistné plnenie, boli zo strany poisťovne nedostatočne odkomunikované dôvody. Obchodno - servisný model Klienti majú niekoľko možností uzatvárania poistných zmlúv, čo sa v dnešnej dobe náramne hodí. Môže to byť offline cez pravidelne aktualizované kalkulačky, online cez portál poisťovne KOWA aj cez kalkulačky našej spoločnosti. Pri všetkých týchto možnostiach vám je k dispozícii náš finančný sprostredkovateľ, ktorý vás prevedie celým procesom. Likvidácia poistných udalostí je v spoločnosti Kooperativa nastavená štandardne. Klienti si môžu vybrať spôsob akým to urobia: online, osobne na pobočke, telefonické nahlásenie na Centrálny dispečing škôd, prípadne poštou. Kooperativa ponúka svojim klientom možnosť informovania sa na webe ohľadom stavu poistnej udalosti, takže klient nemusí nikam chodiť ani niekam volať. Všetko si skontroluje z pohodlia a tepla svojho domova. Celkové hodnotenie + Stabilný partner so širokým portfóliom produktov. + Široké možnosti dohody úpravy parametrov krytia v prospech klienta nad rámec ustanovení v poistných podmienkach. + Cenová dostupnosť.  + Postupný nábeh do digitalizácie uzatvárania poistných zmlúv. - Digitalizácia procesov by mohla byť rýchlejšia. Spolupráca: ⭐⭐⭐⭐⭐ Produktové portfólio: ⭐⭐⭐⭐⭐ Kvalita produktov: ⭐⭐⭐⭐ Likvidácia: ⭐⭐⭐⭐ Služby klientom: ⭐⭐⭐⭐⭐ Digitalizácia: ⭐⭐⭐ Autori článku: Pavol Michalec, Odborný garant pre neživotné poistenie Ivan Gálik, Odborný garant pre likvidáciu poistných udalostí...

 čítaj viac
POISTENIE OSÔB

Zahŕňa bežné životné poistenie aj ochorenie na COVID-19?
Celosvetová pandémia nás sužuje už skoro rok. A s ňou sa mnohým z nás vynára aj množstvo častokrát nezodpovedaných otázok. My vám síce nevieme zodpovedať všetky otázky, ale vieme vám toho viac povedať o poistení v spojení s Covid-19. Denne sa obracajú na našich finančných sprostredkovateľov klienti, ale aj rodina, priatelia a známi s otázkami, či bežné životné poistenie zahŕňa aj ochorenie na Covid-19? Prípadne čo robiť ak kvôli nakazeniu koronavírusom skončia v nemocnici na umelej pľúcnej ventilácii. Preplatí im to poisťovňa? Odpovede nájdete v nasledujúcich riadkoch.  Covid je choroba, nie úraz Bežné životné poistenie zahŕňa toto požadované krytie, pokiaľ je správne nastavené. Poistenie má ochrániť príjmy klienta, ak sa mu stane nepredvídateľná udalosť, napríklad strata príjmu pri úraze alebo chorobe. Častokrát majú klienti pripoistený úraz a na chorobu sa zabudlo. Je dôležité si uvedomiť, že Covid-19 je choroba, a preto je nutné, aby súčasťou pripoistení, ktoré má klient uzatvorené prostredníctvom životného poistenia, boli práve pripoistenia, ktoré kryjú „chorobu“. Čo v prípade PN-ky? K jedným z najdôležitejších patrí pripoistenie náhrady straty príjmu pri práceneschopnosti, teda tzv. PN-ka. Zároveň vzhľadom k tomu, čo spôsobuje a čo ešte môže spôsobiť v budúcnosti pandémia Covid-19, by bolo vhodné mať aj pripoistenie hospitalizácie, závažných chorôb, no určite aj pripoistenie invalidity nad 40 %. Pokiaľ má klient takto postavené svoje životné poistenie, tak v rámci hospitalizácie v nemocnici na pľúcnej ventilácií má krytú hospitalizáciu a súčasne PN-ku. Zároveň, ak by dané ochorenie spôsobilo závažnú chorobu a poprípade následne invaliditu, tak aj z týchto pripoistení by mal klient poistné plnenie.  Ak to teda zhrniem, ak je základom bežného poistenia, aj krytie PN-ky a invalidity a poistné sumy sú nastavané na základe príjmu klienta, pre klienta to znamená, že takto postavené poistenie, jemu a jeho rodine zabezpečí udržanie si životného štandardu. V prípade, ak potrebujete poradiť v rámci svojho životného poistenia, naši finanční sprostredkovatelia vám poskytnú pomocnú ruku na pobočkách po celom Slovensku. Pomáhať je pre nás priorita číslo jeden. #Pomahame20Rokov Autor článku: Ivan Huspenina, Odborný garant pre životné poistenie...

 čítaj viac
POISTENIE MAJETKU

Vodiči, nenechajte sa prekvapiť zimnými nástrahami
Zima a s ňou spojené studené mrznúce počasie prináša vodičom nespočetne veľa nástrah. Či už je to kus ľadu alebo zamrznutého snehu, ktorý vám počas jazdy vletí do auta alebo vám naň nešťastnou náhodou spadne zmrznutá voda v podobe cencúľa. Určite to nie sú práve šťastné a idylické udalosti, ale bohužiaľ, aj na takéto nepredvídateľné veci musí byť vodič pripravený. Preto vám prinášame krátke zhrnutie, čo robiť v prípade, že sa ocitnete v podobných situáciách.  iŠanón pre každý prípad Podľa cestného zákona má každý vodič povinnosť pred začiatkom jazdy odstrániť z vozidla vrstvu snehu a ľadu, aby počas jazdy neohrozil ostatných účastníkov cestnej premávky. Pokiaľ vyjde na cestu so zasneženým autom, hrozí mu pokuta. Ak sa vám vplyvom nešťastnej náhody stane, že vaše auto poškodí sneh alebo ľad odletený z pred vami idúceho vozidla, je to to isté, ako keby spod neho odletel kameň. Na plnenie z jeho PZP musíte dokázať, že to bolo práve jeho vozidlo, ktoré je príčinou vašej škody. V takomto prípade je vhodné, aby ste mali záznam z kamery, ktorý vám dokáže túto udalosť potvrdiť. Samozrejme, nie každý má kameru v aute. Druhou alternatívou je mať k dispozícii relevantný dôkaz, ako napríklad fotografiu, prípadne svedkov. Keďže poškodené môže byť nielen čelné sklo, ale aj karoséria vášho vozidla, je lepšie, ak máte uzatvorené havarijné poistenie.  Pokiaľ si pred jazdou neodhrniete sneh z kapoty vášho auta, môže sa vám stať, že počas rýchlejšej jazdy sa vám nahrnie na čelné sklo a vy nebudete vidieť na cestu. Je veľký predpoklad, že by ste vtedy mohli spôsobiť dopravnú nehodu, ktorej následky by boli plnené z vášho PZP. Ak si chcete sami porovnať možnosti krytia takýchto škôd z PZP, odporúčame vám našu mobilnú aplikáciu iŠanón 2.0. Okrem toho vďaka nej nahlásite poistnú udalosť kedykoľvek a kdekoľvek. Navyše, bez zbytočných opletačiek. Buď vás zastúpi váš agent alebo cez iŠanón kontaktujete priamo vašu poisťovňu. A to bez toho, aby ste niekam chodili. Čo sa v tejto dobe obzvlášť hodí! Nechajte to na poisťovňu Ak vám na auto spadne zo strechy budovy, pri ktorej parkujete, snehová lavína alebo cencúľ, za škodu zodpovedá majiteľ budovy. Od neho si môžete žiadať náhradu škody na vašom vozidle. Avšak, pokiaľ sa dočkáte peňazí od škodcu, môže pretiecť v našich riekach ešte veľa vody. Preto je aj pre takéto prípady lepšie mať uzatvorené havarijné poistenie. Vaša poisťovňa zaplatí autoservisu opravu vozidla a následne si už od škodcu bude náhradu škody vymáhať ona. Takže prevezme na seba vaše starosti a vy si v kľude môžete znova užívať vášho štvorkolesového tátoša. V Universale pomáhame našim klientom už 20 rokov. Napíšte nám a pomôžeme aj vám.  Autor článku: Pavol Michalec, Odborný garant pre neživotné poistenie...

 čítaj viac
povedali o nás

"Universal sa za 15 rokov svojej existencie stal rešpektovanou firmou na trhu."

Ing. Ľubor Vrlák, člen predstavenstva AXA ČR a SR
povedali o nás

"Universal patrí u nás dlhodobo medzi top hráčov. Okrem toho, že prináša každým rokom nový biznis, ten biznis je kvalitný a pristupuje k nemu veľmi zodpovedne."

Marek Gemainer, riaditeľ Úseku externého odbytu Wüstenrot poisťovňa
sieť pobočiek
kontakt

e-mail: ustredie@universal.sk
Potrebujete pomôcť?: + 421 903 292 292
tel: 02/59206211

Zodpovedná osoba pre potreby GDPR:
Ing. Juraj Lanc
tel: +421 908 865 401
e-mail: zodpovednaosoba@universal.sk

PORTOS LOGIN

WEBMAIL