universal
VŠETKY FINANČNÉ SLUŽBY
PRIAMO VO VAŠOM MOBILE
POISTENIE OSÔB

Čas na zmenu zdravotnej poisťovne sa kráti
O zmenu zdravotnej poisťovne je možné požiadať každý rok. V minulom roku sa tak rozhodlo skoro 175 000 poistencov. Zdravotné poisťovne sa snažia prilákať klientov viacerými benefitmi, pomocou ktorých je možné ušetriť stovky EUR. Pri výbere vhodnej zdravotnej poisťovne je dobré zamyslieť sa nad svojim zdravotným stavom a životným štýlom. Vybrať si tak môžete takú poisťovňu, ktorej benefity Vám najviac vyhovujú. Na Slovensku pôsobia dve súkromné zdravotné poisťovne – Dôvera a Union – a štátna, zdravotná poisťovňa Všeobecná zdravotná poisťovňa. V oboch súkromných poisťovniach získava klient sériu benefitov. Prinášame vám prehľad niektorých z nich. Ako zmeniť zdravotnú poisťovňu? V prípade záujmu zmeniť vašu zdravotnú poisťovňu môžete tak urobiť do 30. 9. 2021. Po podaní prihlášky do zdravotnej poisťovne sa poistencom vami vybranej poisťovne stanete od 1. 1. 2022. Nezabúdajte, že vašou jedinou povinnosťou je nahlásiť zmenu zdravotnej poisťovne vášmu zamestnávateľovi do 8. 1. 2022.  Ak zvažujete alebo ste sa rozhodli zmeniť svoju zdravotnú poisťovňu neváhajte nás kontaktovať cez dole uvedený formulár alebo navštívte jednu z našich pobočiek, kde vám ochotne poskytneme všetky potrebné informácie a jednoducho vás prevedieme celým procesom. Je na vás, či sa rozhodnete zlepšiť a skvalitniť vašu zdravotnú starostlivosť.  Autor článku: Ivan Huspenina, Odborný garant pre životné poistenie ...

 čítaj viac
POISTENIE OSÔB

Čas na zmenu zdravotnej poisťovne máte už len do konca septembra
Reklamné kampane zdravotných poisťovní sa spájajú s mesiacom september. Ako sa v tom má ale bežný smrteľník vyznať? Ktoré benefity sú pre poistenca finančne najvýhodnejšie?  Pozrime sa ale najskôr na situáciu na trhu. Momentálne máme tri zdravotné poisťovne. Štátnu VšZP a dve súkromné Dôvera ZP a Union ZP. V predchádzajúcom roku mala štátna zdravotná poisťovňa úbytok cca 70 000 poistencov. Hlavné príčiny značného úbytku poistencov VšZP boli a sú benefity, ktoré ponúkajú práve dve súkromné poisťovne. Preto je na mieste otázka, či sa tento rok niečo zmenilo v ponúkaných benefitoch? Odpoveď je: „Áno zmenilo.“ Po zmene s „Peňaženkou zdravia“ s bonusom až 800 EUR, prišla VŠZP s novou „Peňaženkou zdravia MINI.“ Je dôležité podotknúť, že práve konkurencia dvoch súkromných poisťovní donútila túto štátnu poisťovňu opäť k zmene.  A ako je to vlastne s bonusom až 800 eur na rodinu v „Peňaženke zdravia MAXI“ ? A je to vlastne 800 EUR benefit? Áno je, no iba v tom prípade, ak sa vytvorí skupina 8 poistencov vo VšZP. Až vtedy získa táto skupina benefit v celkovej výške 800 EUR. VšZP každému členovi peňaženky poskytne finančný príspevok 100 EUR za kalendárny rok, pričom 50 % benefitu môže venovať jeden člen skupiny ďalšiemu členovi, tým pádom ale prichádza o svojich 50 %.  A čo Peňaženka zdravia MINI? Čo poskytne tento benefitný systém pre jednotlivca? Dospelí môžu čerpať príspevok „až“ 60 EUR, a to 2-krát ročne až do výšky 30 EUR. Dieťa môže čerpať príspevok 1-krát ročne do výšky 30 EUR. Plus príspevok na doplatky za lieky na predpis vo výške 20 EUR. Príspevok je určený všetkým poistencom od 18 rokov - dospelým aj seniorom. Ktoré najvýznamnejšie finančné „navrátiteľné“ benefity môže získať 4-členná slovenská rodina ? Vo VšZP pri splnení podmienok v benefite Peňaženka zdravia maximálne celkom 400 EUR. V poisťovni UNION táto štvorčlenná rodina získa len na zubnom benefite celkom 400 eur /4 x 100 EUR / PLUS vrátenie doplatkov na lieky a dietetické potraviny v neobmedzenej výške pre svoje deti. A to môže mať veľký finančný význam pre rodinu. A ešte je tu skvelý benefit UNION FAMILY vo výške 1 200 EUR na predimplantačnú genetickú diagnostika (PGD) a ICSI. V poisťovni Dôvera táto štvorčlenná rodina získa po novom až 600 EUR v zubnom benefite / 4 x 150 EUR / PLUS vrátenie doplatkov na lieky a dietetické potraviny vo výške 1 200 EUR / 4x 300 EUR/ pre deti a ich matky a otcov. Pričom je možnosť prenosu 300 EUR benefitu medzi členmi rodiny. Takže celkom až 1 800 EUR na rodinu. Samozrejme, že zdravotné poisťovne ponúkajú aj ďalšie benefity a množstvo iných výhod. Pre jednoduchší prehľad a porovnanie Vám v tabuľke prinášame ukážku jednotlivých benefitov. V prípade záujmu Vám vieme bližšie vysvetliť aj ostatné benefity. Ak máte záujem o zmenu zdravotnej poisťovne, radi vás celým procesom prevedieme. Spoločne s našimi finančnými sprostredkovateľmi, ktorí sídlia na pobočkách po celom Slovensku, vyberieme pre vás tú najvýhodnejšiu zdravotnú poisťovňu na základe vašich priorít, potrieb a zdravotného stavu. Autor článku: Ivan Huspenina, Odborný garant pre životné poistenie...

 čítaj viac
INVESTOVANIE

Ako finančne zabezpečiť budúcnosť dieťaťa?
Tou najlepšou investíciou do budúcnosti našich detí je bezpochyby ich vzdelanie. No štúdium na štátnej, súkromnej, či dokonca zahraničnej škole vôbec nie je lacná záležitosť. Ročne sa takéto náklady môžu vyšplhať na stovky alebo až tisícky EUR. Väčšine z nás pri týchto výpočtoch napadne otázka : „Odkiaľ zoženiem toľko peňazí?“ Aby vaše deti nemali v budúcnosti problém, je rozumné im začať sporiť na ľahší štart už dnes.  Azda každý rodič chce svojmu dieťaťu pomôcť s financovaním štúdia, či osamostatnením sa, a to najviac ako sa len dá. Napríklad na území Slovenskej republiky máme síce dennú formu vysokoškolského štúdia k dispozícii zadarmo, avšak netreba zabúdať na ďalšie výdavky spojené so štúdiom, ako napríklad ubytovanie, učebné materiály, cestovné, a tiež výdavky na stravovanie. To predstavuje mesačne sumu približne 300 EUR – ročne 3 600 EUR – a teda za 5-ročné štúdium až 18 000 EUR. Nehovoriac o tom, že externá forma štúdia alebo súkromné vysoké školy sú navyše spoplatnené ročným školným, ktoré je stanovené individuálne každou školou.  Priemerne to v našich podmienkach vychádza na 800 EUR za semester, čiže 1 600 EUR na rok, a teda dokopy ďalších 8 000 EUR za celých 5 rokov štúdia. Maximálne ročné školné pre akademický rok 2020/2021 bolo štátom stanovené až na 2 400 EUR pre bakalárske študijné programy a 3 600 EUR pre magisterské, resp. inžinierske študijné programy. Sumy sa samozrejme líšia od náročnosti jednotlivých študijných programov, avšak ministerstvo školstva plánuje v návrhu na ďalšie akademické ročníky maximálnu výšku školného výrazne navyšovať. Pokiaľ by sa dieťa rozhodlo pre štúdium na zahraničnej vysokej škole, ročné náklady sa vyšplhajú pokojne až na desiatky tisíc EUR. Najjednoduchšou možnosťou, ako dosiahnuť takúto sumu peňazí, je začať so sporením ideálne hneď pri narodení dieťaťa. Je to perfektná príležitosť, ktorá vám môže pomôcť nielen s financovaním vysokoškolského štúdia vášho dieťaťa. Stačí odkladať pravidelne aj nižšiu sumu tak, aby to výraznejšie nenarušilo rodinný rozpočet, no výsledky v konečnom dôsledku naozaj stoja za to.  Napríklad na dosiahnutie sumy 20 000 EUR stačí po dobu 18 rokov sporiť iba 50 EUR mesačne. Takáto investícia sa samozrejme môže použiť aj na iný typ cieľa, akým je napríklad kúpa nehnuteľnosti, resp. dofinancovanie hypotekárneho úveru. Dnes máme možnosť uzatvoriť pokojne aj viac sporení súčasne. V takomto prípade by Vaše dieťa potrebovalo 20 % vlastných zdrojov na dofinancovanie nehnuteľnosti, ktorej hodnota je napríklad 150 000 EUR. To znamená, že po vyštudovaní vysokej školy bude potrebovať 30 000 EUR, aby sa mohlo osamostatniť.  Na takýto cieľ stačí mesačne odkladať iba 43 EUR, nakoľko doba sporenia by sa predĺžila na 25 rokov. Je to fantastická príležitosť, ako uľahčiť Vášmu dieťaťu vstup do „dospelého“ života bez vážnejších problémov. Výpočty samozrejme zahŕňajú aj priemernú ročnú infláciu na úrovni 2-3 %, a rodičia sa preto nemusia báť, že by našetrená suma o niekoľko rokov nebola postačujúca. To znamená, že na konci investície budete mať na účte omnoho vyššiu sumu peňazí, ktorá bude mať hodnotu ako dnešných 20 000 EUR, resp. 30 000 EUR.  Pokiaľ sa vám vynára otázka, „Kam mám teda investovať svoje peniaze?“ jednoznačne zabudnite na kedysi obľúbené vkladné knižky, či sporiace účty v bankách, kde zhodnotenie je na úrovni 0 %. Samotná investícia je zameraná na akciové podielové fondy ETF, kde Vás na konci vôbec nemusí trápiť otázka zdaňovania, a to práve vďaka tomu, že výnosy z týchto ETF podielových fondov už po jednom roku nepodliehajú daňovej povinnosti. My Vám veľmi radi poradíme a ušijeme ponuku na mieru vám a vašej rodine. Neváhajte sa obrátiť na našich finančných sprostredkovateľov, ktorí sídlia na pobočkách po celom Slovensku. Budeme sa na Vás tešiť. Autor článku: Marek Sokol, Junior garant pre sporenie a úvery...

 čítaj viac
povedali o nás

"Tešíme sa, že môžeme byť ako spoločnosť NN súčasťou úspechu Universalu."

Peter Brudňák, generálny riaditeľ NN Životná poisťovňa
povedali o nás

"Mohol by som hovoriť o veľa číslach, ale za všetko hovorí pocit. A tento pocit zo spolupráce je skvelý."

Ing. Branislav Buštík, člen predstavenstva AEGON Životná poisťovňa
sieť pobočiek
kontakt

e-mail: ustredie@universal.sk
Potrebujete pomôcť?: + 421 903 292 292
tel: 02/59206211

Zodpovedná osoba pre potreby GDPR:
Ing. Juraj Lanc
tel: +421 908 865 401
e-mail: zodpovednaosoba@universal.sk

PORTOS LOGIN

WEBMAIL