VŠETKY FINANČNÉ SLUŽBY
PRIAMO VO VAŠOM MOBILE
NOVINKY

Vytvor nám nové logo a ZÍSKAJ 2500 EUR!
UNIVERSAL maklérsky dom, a.s. vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na vyhotovenie loga. Zapojiť sa môže každý – spoločnosť aj jednotlivec, skúsená agentúra aj grafik na začiatku svojej kariéry. V prípade, že máte záujem spojiť vaše meno s úspešnou spoločnosťou, ktorá patrí medzi TOP lídrov v odvetví, máte jedinečnú príležitosť. 1. Východiská pre zadanie UNIVERSAL maklérsky dom, a.s. oslávi v novembri 2021 už 20. výročie svojho vzniku, čo ju robí najstaršou - najdlhšie fungujúcou, slovenskou maklérskou spoločnosťou na trhu. Vstup do tretieho desaťročia svojho pôsobenia oslávi veľkolepým gala večerom za prítomnosti približne 400 VIP hostí. Jedným z hlavných bodov programu bude aj prezentácia nového loga, ktorým sa spoločnosť bude prezentovať ďalších minimálne 10 – 15 rokov. Hlavné hodnoty, na ktorých si spoločnosť zakladá a bude zakladať aj v budúcnosti sú dôveryhodnosť, profesionalita a priateľskosť, ako smerom ku zákazníkom, tak aj smerom k obchodným partnerom a vlastným kolegom. Napriek tomu, že UNIVERSAL vyznáva tradičné hodnoty, jeho cieľom je byť modernou spoločnosťou určujúcou trendy vo finančnom sprostredkovaní a byť lídrom v digitalizácii a aplikovaní najnovších technológií, čo sa mu úspešne darí.  Claim, za ktorým si UNIVERSAL stojí – „keď potrebujete pomôcť“ je vyjadrením vzťahu k svojim zákazníkom aj k časti obyvateľstva s ťažkou životnou udalosťou, čoho dôkazom je charitatívna činnosť a vlastná nadácia. UNIVERSAL patrí s viac než 160 000 klientmi, viac ako 670 sprostredkovateľmi a s viac ako 1 700 produktami medzi TOP 5 maklérskych spoločností pôsobiacich na slovenskom trhu, pričom medzi slovenskými spoločnosťami je na úplnom vrchole pomyselného rebríčka. UNIVERSAL rastie každý rok od svojho vzniku a tento trend nezastavila ani kríza v roku 2020, ktorý sa tak stal z pohľadu produkcie rekordným. 2. Prečo nové logo Aktuálne logo je: - trochu zastarané - kvôli tvaru ťažko použiteľné v niektorých propagačných materiáloch 20. výročie je míľnik, ktorý si zaslúži definíciu nového smerovania k ďalším vytýčeným métam, nové logo bude jedným z jeho nositeľov. 3. Charakter nového loga UNIVERSAL uvíta riešenia nového loga v dvoch typoch – vychádzajúce z aktuálneho loga (možnosť zachovania „panáčika“ a farieb, ale s ich modernizáciou) a úplne nové logo podľa vytvorenia „príbehu“ realizátora. Nové logo by malo byť: - nadčasové, zároveň však jednoduché a elegantné - „user friendly“ – použiteľné v rôznych druhoch a formátoch médií - ľahko zapamätateľné - (asi) bez claimu – aby bolo použiteľné aj pre český trh 4. Podmienky súťaže Do súťaže sa zapojíte zaslaním vášho grafického návrhu loga na adresu marketing@universal.sk do 27. 6. 2021. Jeden autor môže do súťaže prihlásiť maximálne 5 rôznych vyhotovení loga. Je len na vás, či prihlásite jeden návrh, dva alebo či využijete celú možnú kapacitu a pošlete nám rovno 5 návrhov.  Návrhy je potrebné posielať v pdf alebo jpg formátoch, pričom jeden súbor môže mať veľkosť maximálne 1,5 MB. Ak budete chcieť, môžete poslať aj krátky opis vami navrhovaného riešenia, nie je to však podmienkou. Porota zložená z členov vedenia spoločnosti UNIVERSAL maklérsky dom, a.s. vyberie do finále 3 najlepšie návrhy a ak medzi nimi bude aj ten váš, pozveme vás na jeho prezentáciu do sídla spoločnosti. Z finále vzíde víťaz súťaže. Výhercu vyhlásime najneskôr 13. 8. 2021 a podpíšeme s ním Zmluvu o dielo na 2 500 eur. Detailné podmienky súťaže a návrh Zmluvy o dielo nájdete na priložených linkoch. DOKUMENTY: - Obchodná verejná súťaž - Zmluva o dielo a postúpení práv autora ...

 čítaj viac
INVESTOVANIE

Ako si zvýšiť dôchodok o 500 eur
Možno ste sa už zamýšľali nad tým, aké by to bolo mať dôchodok o 500 € vyšší, ako nám ponúka samotný štát. Niekomu sa môžu zdať nasledovné slová ako nereálne, avšak určite nie pre toho, kto sa rozhodne včas a správne investovať svoje peniaze. My sme sa rozhodli priniesť vám pár tipov a možností, aby ste mohli mať slušný a dôstojný dôchodok. Našim odporúčaním pre dlhodobé investovanie sú jednoznačne ETF (exchange traded fund) indexové podielové fondy. Ide o fondy, ktoré sú obchodované na burze a v súčasnosti sú veľmi obľúbené práve vďaka nižším poplatkom a ich nezdaniteľnému výnosu, pokiaľ ich má klient v držbe viac ako jeden rok. Aby sme však vedeli takto stanovenú investíciu odporučiť, je nevyhnutné, aby sme poznali cieľ klienta a tiež dobu, pre ktorú sa rozhodne investovať. V súčasnosti je najčastejším cieľom klientov práve zabezpečenie sa do „dôchodku“.  Pokiaľ má klient za cieľ dostávať napríklad 500 € mesačný dôchodok, resp. rentu po dobu 25 rokov, potreboval by na to 100 000 €. Na prvý pohľad to môže vyzerať ako nedosiahnuteľná suma. Ak by ale klient mal na dosiahnutie takéhoto cieľa povedzme 30 rokov, stačilo by mu mesačne investovať iba 100 €, čo je už oveľa príjemnejšie. V prípade, že by sa klient rozhodol pre sporenie po dobu 20 rokov, tak by pre dosiahnutie rovnakého cieľa musel investovať mesačne 220 €. Pre 10-ročný horizont by potrebná mesačná investícia bola dokonca až 610 €. Z uvedeného príkladu je potrebné si uvedomiť, že už nikdy nebude lepší čas na začiatok investície, ako dnes. Následne sa ale naskytá otázka: „Do akých podielových fondov investovať?“ To závisí vo významnej miere práve od investičného obdobia klienta. Napríklad pri 20 - 30 ročných klientoch predpokladáme, že by mohli investovať aj 30 až 40 rokov, a preto by sme jednoznačne volili investíciu do akciových podielových fondov, ako napríklad iShares Core S&P 500 UCITS ETF alebo iShares Core MSCI World UCITS ETF. S&P 500 je akciový podielový fond zložený z 500 najväčších spoločností v USA, akými sú napríklad Apple, Microsoft, Tesla, Amazon či Facebook, čo predstavuje obrovskú stabilitu.                     Index MSCI World je globálny akciový fond, ktorý reprezentuje kapitálovú výkonnosť veľkých a stredne veľkých spoločností pôsobiacich na rozvinutých trhoch z celkovo až 23 krajín sveta.  Pri klientoch vo vekovej kategórii 40 – 50 rokov navrhujeme kombináciu akciových s dlhopisovými podielovými fondami napr.: iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF, nakoľko pri krátkom investičnom období je čisto akciové portfólio rizikovejšou voľbou, avšak nie vylúčenou. Klienti, ktorí sú vo vekovej kategórii cez 50 rokov s cieľom odkladať voľné peňažné prostriedky na menej rokov odporúčame predchádzajúce portfólio doplniť (cca 30 % z portfólia) o termínovaný vklad do banky. Napríklad v Privat Banke máme zazmluvnený termínovaný vklad Profit konto s výnosom od 0,8 - 1,2 % p.a. v závislosti od dĺžky viazanosti. Takéto, ale aj akékoľvek iné modelácie môžeme jednoducho nastaviť pomocou sporiacej kalkulačky cez náš obchodný portál alebo môžeme použiť tiež komplexnú kalkulačku zabezpečenia klienta, ktorá je vynikajúcim nástrojom aj na prípadné prepojenie so životným poistením či refinancovaním úveru. S ktoroukoľvek alternatívou vám ochotne poradia naši finanční sprostredkovatelia, ktorých nájdete na pobočkách po celom Slovensku. Autori článku: Marek Sokol, Junior garant pre sporenie a úvery Vladimír Mandzák, Odborný garant pre bankový sektor a kapitálový trh...

 čítaj viac
POISTENIE MAJETKU

S jarou prichádza čas na revíziu komínov
mPrichádza teplo, vykurovacia sezóna končí. Mnohí z nás šípia, že je ideálny čas na revíziu komínov. Preto nečakajte s kontrolou do poslednej chvíle tesne pred novou vykurovacou sezónou. Nielenže nemusíte nájsť voľného kominára, ale za jeho služby môžete zaplatiť oveľa viac. Takto budete mať istotu, že budúca vykurovacia sezóna prebehne bezproblémovo.  Majitelia rodinných domov musia v pravidelných intervaloch zabezpečiť revíziu svojich komínov. Skontrolovať, a podľa potreby vyčistiť, treba nielen klasické komíny, na ktoré je napojený krb, kachle či pec, ale aj komíny, ku ktorým sú pripojené kotly ústredného kúrenia vrátane tých kondenzačných.  Prečo je dôležité komíny pravidelne kontrolovať a čistiť? Pri zanedbaní pravidelnej kontroly a čistenia komína sa zvyšuje pravdepodobnosť vzniku požiaru v komíne. K požiaru môže dôjsť aj od nedostatočne zaistených alebo netesných komínových dvierok, z ktorých potom môžu vylietavať iskry či žeravé materiály.  Bežnou prevádzkou, najmä spaľovaním vlhkého tuhého paliva, dochádza k usadzovaniu sadzí a dechtu v komíne. Tým sa zhoršuje ťah komína a zvyšuje sa riziko požiaru. Ak je vrstva dechtu hrubšia ako 3 mm, stáva sa horľavou a vzniká komínový požiar. Teplota v komíne stúpne až na 1200 °C, čo môže viesť k popraskaniu muriva. Do interiéru môžu prenikať spaliny a okolie komína môže dosiahnuť teplotu až 150 °C.  Pri tejto teplote veľmi ľahko dochádza k vznieteniu suchého dreva či iných materiálov v okolí komína a vzniká požiar. Aj preto musia byť všetky drevené konštrukčné prvky (napr. strešné trámy) v dostatočnej vzdialenosti od komínového telesa. Ako často je predpísané čistenie komínov:     Pri spotrebičoch s výkonom vyšším ako 50 kW je tento interval ešte kratší. V praxi však treba prihliadať na to, ako často je vykurovacie zariadenie používané. Údaje v tabuľke sú pre zariadenia používané nepretržite počas celého roka nielen na vykurovanie, ale aj na ohrev teplej vody. Vo vyhláške sa myslí aj na občasné používanie vykurovacieho zariadenia. Pokiaľ používate kachle na pevné palivo alebo krb len občas ako doplnkový zdroj tepla, teda kúrite v ňom napr. len počas chladných večerov, stačí kontrola raz za dva roky. No pre lepší pocit bezpečia odporúčam aj tieto kontroly robiť vždy po skončení vykurovacej sezóny. Komín si teoreticky môžete skontrolovať a vyčistiť aj sami – zákon priamo neukladá, že to musí urobiť len kominár. Je to praktické hlavne pred začiatkom vykurovacej sezóny, aj keď na jar ho už vyčistil kominár. Odstránite tak prípadné hniezda alebo pavučiny, ktoré sa tam od jari mohli objaviť. Na preplatenie škôd z požiaru spôsobeného poruchou komína však poisťovni nebude stačiť čestné vyhlásenie, že ste si komín vyčistili svojpomocne. Poisťovňa pri posudzovaní poistnej udalosti vždy vyžaduje potvrdenie o revíznej kontrole komína. A tú vám môže urobiť len kominár. Ak toto potvrdenie poisťovni nepredložíte, škody spôsobené požiarom vám nepreplatí.  V prípade ak potrebujete poradiť, veľmi radi vám pomôžeme na ktorejkoľvek pobočke Universalu. Zoznam pobočiek po celom Slovensku nájdete tu. Rovnako vám môže pomôcť aj náš iŠanón 2.0, ktorý je vám poruke kedykoľvek a kdekoľvek priamo vo vašom mobile. Zriadite si cez neho nielen online PZP, cestovné poistenie a investovanie ale môžete nahliadnuť aj do aktuálnych noviniek zo sveta financií, mať po ruke všetky svoje zmluvy a dokumenty a mnoho ďalších výhod. Dôkazom našej skvele odvedenej práce je viac ako 200 tisíc spokojných klientov, ktorým pomáhame už 20 rokov.  Autor článku: Pavol Michalec, Odborný garant pre neživotné poistenie...

 čítaj viac
povedali o nás

"Universal maklérsky dom je dlhoročným významným partnerom UniCredit Bank. Svojou každodennou prácou dokazujú vysokú profesionálnu úroveň."

Gabriela Hrdlicová, divízia retailového bankovníctva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
povedali o nás

"Universal patrí u nás dlhodobo medzi top hráčov. Okrem toho, že prináša každým rokom nový biznis, ten biznis je kvalitný a pristupuje k nemu veľmi zodpovedne."

Marek Gemainer, riaditeľ Úseku externého odbytu Wüstenrot poisťovňa
sieť pobočiek
kontakt

e-mail: ustredie@universal.sk
Potrebujete pomôcť?: + 421 903 292 292
tel: 02/59206211

Zodpovedná osoba pre potreby GDPR:
Ing. Juraj Lanc
tel: +421 908 865 401
e-mail: zodpovednaosoba@universal.sk

PORTOS LOGIN

WEBMAIL