Skip to content Skip to footer

AKO VYSKLADAŤ POISTENIE PRE DIEŤA? TU SÚ RADY

Poistenie pre dieťa

Športuje vaše dieťa v záujmovom či profesionálnom klube? Venuje sa umeniu alebo iným koníčkom, kde hrozí úraz či nákladnejšia liečba? Poistenie pre dieťa vie znížiť finančné dopady. Musí však byť nastavené správne a zohľadňovať vývoj dieťaťa.

Nabádate dieťa, aby sa venovalo športu či iným záľubám, ktoré mu nielen zmysluplne vyplnia voľný čas, no vďaka nim napreduje? V prípade, že s koníčkami zároveň rastie aj rizikovosť pre zranenia či ochorenia dieťaťa, je vhodné na to myslieť aj v rámci poistenia. Je však dôležité, nastaviť ho správne. „Dieťa rastie a aj riziká sa menia vzhľadom na jeho záľuby,“ upozorňuje Ivan Huspenina, garant pre životné poistenie spoločnosti UNIVERSAL maklérsky dom.

Riziko rastie so záujmami

Ak ste dieťa nepoisťovali už pri narodení a zvažujete tak až v školskom veku, je podľa odborníka dobré sa riadiť medzníkmi kopírujúcimi vek dieťaťa. Životné poistenie ich má štyri. „Tým prvým je narodenie dieťaťa, nasleduje vek okolo 8 až 10 rokov. Ďalej obdobie 13-14 rokov a posledným je vek 24 až 26 rokov,“ vysvetľuje Ivan Huspenina. Faktom totiž je, že pri narodení dieťaťa máloktorý rodič vie povedať, aký talent v dieťati drieme.

Práve vo veku 8 až 10 rokov ho však už začína prejavovať, napríklad umelecký, športový, technologický a pod. „V danom období sú športovo či umelecky aktívne deti napríklad už registrované v kluboch alebo reprezentačných výberoch. Tam sú aj aktivity náročnejšie,“ podotýka Ivan Huspenina. V tomto období je preto čas skontrolovať, či poisťovňa ponúka krytie aj v prípade, že dieťa je registrované v takýchto kluboch. „Sú pritom poisťovne, ktoré napriek uzavretiu poistenia v mladom veku dokážu za takéto detské sadzby kryť úrazovosť dieťaťa aj pri vykonávaní športu či umeleckej a inej činnosti na vysokej, často reprezentačnej úrovni. A to nielen do dovŕšenia 18 rokov, ale až do veku 25-26 rokov.“ Poistenie predpokladaných aktivít tak viete podchytiť ešte za detské sadzby.

Poistenie pre dieťa s výhodami ako pre dospelých

V období okolo 14 rokov zas niektoré poisťovne dokážu dieťa zobrať už do „dospelej“ zmluvy. Výhody sú opäť najmä finančné. „U niektorých detí je dobré, ak predčasne ukončia detské poistenie a ešte vo veku 15-16 rokov zdravé a plné sily vstúpia do dospelého poistenia. Má to tú výhodu, že mnohé poisťovne dokážu pri poistení zobrať takýchto klientov do rizikovej skupiny č. 1, čo sa týka povolania. Teda, ak by aj po ukončení štúdia robili rizikové povolanie, zostáva im plné krytie za cenu základnej, najlacnejšej rizikovej skupiny 1. Preto je dôležité, aby bol v tomto smere maklér v pravidelnom kontakte s rodinou a sledoval vývoj dieťaťa,“ podotýka odborník UNIVERSAL maklérsky dom. Ak zostáva dieťa v detskom poistení, končí ho v 24. roku veku, kedy je vhodné dojednať životné poistenie pre dospelého.

Ktoré riziká má kryť poistenie pre dieťa?

Kvalitné poistenie pre dieťa by malo kryť hlavné riziká, teda nie drobné úrazy, ktoré viete doliečiť za 20 až 30 dní a ktoré nepredstavujú pre rodinný rozpočet veľkú finančnú záťaž. „Skôr je dôležité kryť dlhodobejšie úrazy s dobou liečby nad 30 dní a trvalé následky úrazu,“ podotýka odborník. Cieľom je, aby bola rodina schopná vykryť náklady, ktoré sú s spojené s liečbou a zmenenými životnými podmienkami. Ide napríklad o nákup zdravotníckych pomôcok či úpravu bývania. „Určite odporúčam aj poistenie závažných chorôb.

Tých prípadov v detskom veku síce nie je veľa, ak ale dieťa ochorie napríklad na rakovinu, zmení sa v rodine takmer všetko,“ upozorňuje Ivan Huspenina. Dôvodom je, že väčšinou jeden rodič prestáva pracovať, aby sa o dieťa mohol starať. Dlhodobá liečba si zároveň vyžiada asistenciu aj druhého rodiča – dochádzanie do nemocnice často na väčšiu vzdialenosť a pod. Za zváženie stojí pripoistenie chirurgického zákroku, keďže operácie si tiež vyžadujú pobyt dieťaťa v nemocnici. Rodič musí znášať nielen náklady na lieky, ale aj na opakované návštevy lekárov, cestovanie za dieťaťom a pod.

Poistné sumy nepodceňte

Cieľom nastavenia poistných súm je, aby maximálne vykryli stratu príjmu. Hoci dieťa ešte nezarába, posudzuje sa príjem rodiča, ktorý by ho v dôsledku starostlivosti o dieťa na daný čas stratil. „V tomto smere je vždy potrebné komunikovať s rodičmi, kto z nich by bol s dieťaťom. Napríklad po úraze a trvalých následkoch úrazu, pri závažnom ochorení a podobne. Odporúčam nastaviť poistnú sumu tak, aby sa rovnala výške minimálne 1,5 až 2-ročnej straty príjmu daného rodiča,“ spresňuje odborník.

Vopred si pozrite aj výluky poistenia. Pomôcť môžu oceňovacie tabuľky, kde je uvedený rozsah plnenia, resp. neplnenia pri jednotlivých diagnózach. Smerodajné pri výbere sú tiež možnosti pripoistení. Aj preto je nevyhnutné maximálne zodpovedne pristupovať k výberu poisťovne.  Dôležitá je dôkladná analýza ponuky. Poistka musí čo najviac zodpovedať želaným potrebám. „Výhodou makléra, ktorý nezastupuje len jednu poisťovňu je, že môže poistenie vyberať a vyskladať skutočne podľa priorít dieťaťa a rodiča. A to z rôznych – aj konkurenčných, produktov na trhu, pričom rovnako môže odporučiť zmenu poistného produktu či poisťovne. Tak, aby to bolo vždy v záujme klienta a dieťaťa,“ vysvetľuje Ivan Huspenina.

V prípade, že by ste radi poistili vašu ratolesť alebo by ste si len chceli dať skontrolovať jej aktuálnu poistku, neváhajte sa na nás obrátiť.