Skip to content Skip to footer

LETNÉ BRIGÁDY MLADÝCH SI VYŽADUJÚ AJ POISTENIE. NA TOTO ZABÚDAJÚ

Poistenie študentov

Stredoškoláci aj vysokoškoláci si v lete často zarábajú doma alebo v cudzine. Ako však upozorňujú odborníci, len zdravotné či cestovné poistenie nestačí.

Leto býva každoročne časom letných brigád či krátkych pracovných zamestnaní buď doma alebo v zahraničí. Študenti však často zabúdajú na poistenie zdravotných rizík, či dokonca na poistenie zodpovednosti za škodu. Ako pritom upozorňujú odborníci, v prípade práce v zahraničí ani to stačiť nemusí.  „Pokiaľ ide o zodpovednosť za škody spôsobené počas pracovnej činnosti v zahraničí, potrebujú na to zvlášť poistenie,“ upozorňuje Pavol Michalec, odborný garant pre neživotné poistenie UNIVERSAL maklérsky dom. Ide o jednu z najväčších maklérskych spoločností pôsobiacich na slovenskom trhu.

Práca na Slovensku

Inštruktor v tábore, pomocná sila v gastroservise, pri zbere úrody, v pekárni, v konzervárňach, alebo v obchode, na stavbe a pod. Výpočet možností, kde si mladí počas leta hľadajú možnosť privyrobiť si, je veľa. Hoci pri istých povolaniach zamestnávateľ vyžaduje mať zdravotný preukaz, pokiaľ ide o rôzne pracovné úrazy a zodpovednosť za prípadnú spôsobenú škodu, je ochrana pred rizikami na študentovi. „Obracajú sa na nás často rodičia s otázkami, čo by mladí nemali opomenúť, takže si už začínajú riziká uvedomovať,“ podotýka Pavol Michalec. Podľa odborníka, pokiaľ ide takýto študent na brigádu na Slovensku, zdravotné ošetrenie či liečbu si obvykle rieši cez svoju zdravotnú poisťovňu. „Pre prípad, ak by svojím konaním spôsobil škodu, mal by ju mať krytú poistením zodpovednosti za škody spôsobené zamestnávateľovi,“ dodáva Pavol Michalec.

Pozor na pobyt v zahraničí

O niečo zložitejšie je to však pri práci v zahraničí. „Pokiaľ vycestuje do zahraničia, potrebuje si uzatvoriť cestovné poistenie vrátane krytia zodpovednosti za škodu,“ konštatuje Pavol Michalec. Čo sa týka zodpovednosti za škody spôsobené počas pracovnej činnosti, potrebuje na to dokonca zvlášť poistenie. „Ak ho do zahraničia vysiela slovenský zamestnávateľ, mal by si toto poistenie uzatvoriť na Slovensku. Ak ho bude zamestnávať zahraničná spoločnosť, je potrebné takéto poistenie uzatvoriť v krajine sídla zamestnávateľa,“ upozorňuje odborník UNIVERSAL maklérsky dom.

Myslite aj na riziko úrazov

Hoci je lepšie, ak k úrazom nedôjde, riziká, najmä v prípade manuálnej práce, sa vylúčiť nedajú. V zahraničí však liečebná starostlivosť môže bez príslušného ošetrenia vyjsť veľmi draho. Ako podotýka odborník, spoliehať sa len na európsky preukaz poistenca nemusí stačiť. „Európsky preukaz poistenca nás v zahraničí kryje len na základnú zdravotnú starostlivosť, čo znamená, že v prípade úrazu alebo ochorenia v zahraničí nám bude poskytnuté len najnutnejšie ošetrenie. Okrem toho, musíme si vždy doplatiť to, čo si doplácajú domáci,“ upozorňuje Pavol Michalec. Pokiaľ však máte uzatvorené poistenie liečebných nákladov v zahraničí v rámci cestovného poistenia, všetky tieto náklady uhradí vaša poisťovňa.

Ak majú študenti a celkovo mladí ľudia, uzavreté životné poistenie, pred cestou do zahraničia, resp. najlepšie pravidelne raz ročne, je dobré rozsah jeho krytia skontrolovať.  Zvážiť napríklad aj to, že pri dosiahnutí istého veku môže študent počas prázdnin pracovať aj manuálne, a teda je tu tak zvýšené riziko úrazu.

O vhodnom cestovnom poistení sa poraďte s našimi odborníkmi alebo si ho uzatvorte online: https://universal.sk/cestovne-poistenie/