Skip to content Skip to footer

O nadácii

Nadácia bola zriadená s cieľom trvale a kontinuálne podporovať a pomáhať tam, kde je to najviac potrebné. Každý človek, každé dieťa sa vo svojom živote stretáva s rôznymi problémami, ťažkosťami a prekážkami. Pri ich riešení niekedy potrebujú pomoc druhého človeka. Spôsobov ako v dnešnom svete pomáhať je veľa, a my sme si jeden z nich našli a rozhodli sme sa ho aj zrealizovať. Pomáhať všade tam kde sprostredkovatelia vo svojom okolí cítia, že by pomoc mala byť poskytnutá. Pretože život je príliš krátky na to, aby sme si v ňom jeden druhému nerobili radosť.
Naša nadácia bola zriadená za účelom podpory charitatívnych projektov a prerozdelenia finančných prostriedkov pre cieľové skupiny. Verejnoprospešným účelom nadácie je najmä humanitná pomoc a podpora sociálne a zdravotne znevýhodnených jednotlivcov a skupín, rozvoj vzdelávania a komunitného života.

Ďakujeme, že nám pomáhate robiť dobré skutky.

Ďakujeme, že nám pomáhate robiť dobré skutky

Rokov existencie
8080
Darovaných prostriedkov
808080 000€
Podporených projektov
808080+

Venujte nám 2 % z vašich daní