Skip to content Skip to footer

LETNÉ BRIGÁDY MLADÝCH NIE SÚ BEZ RIZÍK. NA TOTO SI TREBA DAŤ POZOR

Letné brigády

Letné brigády sú obľúbeným spôsobom, ako si zarobiť popri štúdiu. Stredoškoláci aj vysokoškoláci si v lete často zarábajú doma alebo v cudzine. Zdravotné či cestovné poistenie však stačiť nemusí, upozorňujú odborníci.

Práca ako animátor v tábore či s CK v letnej destinácii, brigáda v gastroservise, pekárni, v konzervárňach, sezónna práca pri zbere úrody, prípadne práca na stavbe, alebo v obchode. Výpočet možností, kde si každoročne v lete či už doma, alebo v zahraničí zarábajú mladí, je veľký. Ako však upozorňujú odborníci, študenti často zabúdajú na poistenie zdravotných rizík, ktoré sú s prácou spojené. A tiež aj na poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú môžu zamestnávateľom spôsobiť. A nielen to. „V prípade zodpovednosti za škody spôsobené počas pracovnej činnosti v zahraničí dokonca potrebujú zvlášť poistenie,“ upozorňuje Pavol Michalec, odborný garant pre neživotné poistenie UNIVERSAL maklérsky dom.

Len zmluva nestačí

Hoci základom pracovnoprávnych vzťahov je dohoda či zmluva v závislosti od veku uchádzača a pri niektorých povolaniach zamestnávateľ bude vyžadovať aj zdravotný preukaz, študenti by mali myslieť aj na poistenie. Rôzne pracovné úrazy, ale aj zodpovednosť za prípadnú spôsobenú škodu, ich môžu vyjsť draho,. Ochrana pred rizikami je totiž na nich. „Mnohí rodičia si to už uvedomujú. Pýtajú sa nás, čo by mladí nemali opomenúť ešte pred tým, ako nastúpia na letné brigády,“ hovorí Pavol Michalec. Ako podotýka, v prípade brigády na Slovensku si zdravotné ošetrenie či liečbu študent obvykle rieši cez svoju zdravotnú poisťovňu. „Pre prípad, ak by svojím konaním spôsobil škodu, mal by ju mať krytú poistením zodpovednosti za škody spôsobené zamestnávateľovi,“ dodáva Pavol Michalec.

Letné brigády v zahraničí 

Zložitejšie je to pri práci v zahraničí. „Pokiaľ študent vycestuje do zahraničia, potrebuje si uzatvoriť cestovné poistenie vrátane krytia zodpovednosti za škodu,“ upozorňuje Pavol Michalec. Čo sa týka zodpovednosti za škody spôsobené počas pracovnej činnosti, potrebuje na to dokonca zvlášť poistenie. „Ak ho do zahraničia vysiela slovenský zamestnávateľ, mal by si toto poistenie uzatvoriť na Slovensku. Ak ho bude zamestnávať zahraničná spoločnosť, je potrebné takéto poistenie uzatvoriť v krajine sídla zamestnávateľa,“ upozorňuje odborník UNIVERSAL maklérsky dom.

Úrazy môžu vyjsť draho

Hoci je lepšie, ak k úrazom nedôjde, riziká, najmä v prípade manuálnej práce, sa vylúčiť nedajú. V zahraničí však liečebná starostlivosť môže bez príslušného poistenia vyjsť veľmi draho. Ako pripomína odborník, stačiť nemusí ani európsky preukaz poistenca. „Európsky preukaz poistenca kryje študenta v zahraničí len na základnú zdravotnú starostlivosť, čo znamená, že v prípade úrazu alebo ochorenia v zahraničí mu bude poskytnuté len najnutnejšie ošetrenie. Okrem toho, musí si vždy doplatiť to, čo si doplácajú domáci,“ upozorňuje Pavol Michalec. Aj preto je lepšie si uzavrieť poistenie liečebných nákladov v zahraničí v rámci cestovného poistenia, keďže všetky tieto náklady následne uhradí poisťovňa.

Ak má študent uzavreté životné poistenie, to síce kryje náklady na liečbu prípadných úrazov či ochorení, no odborník aj tu pripomína, že je lepšie si rozsah jeho krytia pred cestou do zahraničia, resp. najlepšie pravidelne raz ročne, skontrolovať. „Tiež je dobré zvážiť napríklad aj to, že pri dosiahnutí istého veku môže študent počas prázdnin pracovať aj manuálne, a teda je tu už zvýšené riziko úrazu,“ dodáva odborník UNIVERSAL maklérsky dom.