Skip to content Skip to footer

INVESTOVANIE: SLOVÁKOV MOTIVUJÚ NAJMÄ VÝNOSY

Investovanie

Spoločnosť UNIVERSAL maklérsky dom uskutočnila prieskum, v ktorom zisťovala, aký záujem majú Slováci o investovanie. Výsledky ukázali napríklad aj to, že viac ako 40 percent Slovákov nemá žiadne skúsenosti s investovaním.

Sú Slováci konzervatívni, alebo nevedia či nemajú záujem investovať? A ako ovplyvňuje chuť investovať či púšťať sa pri investíciách aj do rizika vek, vzdelanie alebo pohlavie? Aj to zisťovala v najnovšom prieskume spoločnosť UNIVERSAL maklérsky dom.

Z výsledkov vyplýva, že len 10,65 % opýtaných aktívne investuje svoje peniaze, približne 50 % respondentov investuje svoje peniaze veľmi málo a 40,51 % dokonca nemá žiadne skúsenosti s investovaním. „Mnoho ľudí považuje banky za tzv. „bezpečný prístav“ pre ich peniaze. Z pohľadu fyzickej bezpečnosti to tak, samozrejme, môže byť. No málokto si uvedomuje, že vplyv inflácie na bežných účtoch s nulovým výnosom znehodnocuje klientove peniaze v čase,“ hovorí ku konzervatívnosti Slovákov Marek Sokol, garant pre sektor kapitálového trhu UNIVERSAL maklérsky dom. Stačí napríklad 5 % ročná inflácia a pri vklade 10 000 eur na bežnom účte bude hodnota týchto peňazí po 5 rokoch cca na úrovni 7 800 eur, keďže ceny za uvedené obdobie prirodzene narastajú. Spoločnosť uskutočnila prieskum na vzorke 432 respondentov.

Ženy sú obozretnejšie

Ako vyplýva z prieskumu, len 7,67 % žien a 13,74 % mužov aktívne investuje svoje peniaze. Viac ako 51 % žien a 47,33 % mužov investuje veľmi málo a až 41,11 % žien a 38,93 % mužov neinvestuje vôbec, prípadne nemajú žiadnu skúsenosť s investovaním. Jedným z dôvodov môže byť väčšia obozretnosť žien pri investíciách, rovnako však aj primárna starostlivosť o domácnosť. „Veľmi ťažko v tomto prípade kategorizovať mužov, či ženy a ich záujem, resp. znalosť v oblasti investícií. Prevaha na mužskej strane môže byť spôsobená napríklad aj tým, že majú na starosti rodinný rozpočet, prípadne má mužské pohlavie väčšie odhodlanie pre investovanie,“ zamýšľa sa Marek Sokol.

Vzdelanie vplýva na investovanie

Výskum tiež ukázal, že vzdelanie je dôležitý faktor pri investovaní. Hoci najviac odpovedí bolo od ľudí so stredným vzdelaním, kde 54,37 % z nich má skúsenosť s investovaním svojich peňazí, až 45,63 % nemá žiadnu skúsenosť. Najčastejšie investujú ľudia s vysokoškolským vzdelaním. Až 79,24 % z nich investuje svoje peniaze alebo má s investovaním skúsenosť a len 20,75 % skúsenosť s investovaním nemá. Najmenej skúseností s investovaním majú ľudia so základným vzdelaním. Až 90,91 % z nich ešte nikdy neinvestovali svoje peniaze a len 9, 09 % má skúsenosť s investovaním.

S vekom klesá chuť investovať

Pri investovaní je veľmi dôležité, v akom veku sa rozhodnete svoje peniaze investovať. Do prieskumu sa najviac zapojili ľudia vo veku od 55 a viac rokov. Zaujímavé je, že až 47,83 % z nich investuje svoje peniaze, i keď málo. Naopak, prekvapením je, že až 45,89 % ľudí vo veku 55 a viac nemá žiadnu skúsenosť s investovaním. „Do istej miery môže byť tento trend spôsobený aj negatívnymi skúsenosťami z obdobia niekoľkých rokov dozadu, kedy sa vo veľkom klientom predávali tzv. Investičné životné poistenia. Zároveň v tomto období nebolo toľko rôznych možností na investovanie, ako je dnes. Taktiež aj dostupnosť informácií je v súčasnosti na vyššej úrovni, pričom prísnejšia regulácia z pozície Národnej Banky Slovenska dodáva sektoru tiež vyššiu dôveryhodnosť,“ pripomína Marek Sokol.

V skupine respondentov, ktorá mala druhé najväčšie zastúpenie, teda ľudia vo veku 45-54 rokov, má skúsenosť s investovaním až 63,95 %, naopak, až 36,05 % nemá žiadnu skúsenosť.

V rámci cieľovej skupiny 35-44 rokov aktívne investuje 11,43 %, väčšina (54,29 %) už prišla do kontaktu s investovaním, avšak viac ako tretina (34,29 %) nemá s investovaním žiadnu skúsenosť.

Vo vekovej skupine 25-34 rokov má vyše polovica, teda 58,06 %, skúsenosť s investovaním alebo peniaze investovala. Žiadnu skúsenosť však nemá až 41,94 % opýtaných. Najmenšie zastúpenie mali ľudia vo veku 18-24 rokov. Pri tejto cieľovej skupiny je zaujímavé, že viac ako 9 % ľudí aktívne investuje, 54,55 % investuje, hoci málo, a 36,36 % neinvestuje vôbec. Vzhľadom na to, že mnoho z mladých v danom veku ešte nemá stabilný príjem, nie je takýto výsledok prekvapivý.

Motivácia investovania? Hlavne výnosy

Investovanie predstavuje efektívny nástroj, ako môžete ochrániť svoje peniaze pred infláciou a zároveň im umožniť, aby zarábali za vás. S investovaním však súvisí aj isté riziko, a preto sa prieskum sústredil aj na to, čo ľudí motivuje k tomu, aby zvýšili svoje investície. Ako ukázali výsledky, až 31,48 % ľudí motivujú k investovaniu pozitívne výnosy. O niečo menšiu časť (29,17 %) motivuje dôvera v ekonomickú situáciu. Viac ako pätina (21,30 %) sa tak rozhodla vďaka zlepšeniu informovanosti o investovaní a 17,36 % vďaka odporúčaniu finančných odborníkov. Zvyšných 0,69 % motivovalo iné.

Aj napriek tomu, že existuje veľké množstvo médií, najčastejšie, až 41 % respondentov, sa s otázkou investovania stále obracia na dôveryhodný zdroj, najmä na finančných poradcov alebo bankových zamestnancov. Zároveň až 19 % z opýtaných ľudí využíva na získavanie informácií sociálne siete a 17 % finančné webové stránky a blogy. Klasické médiá – televíziu  a rozhlas ako zdroj využíva 15 % opýtaných ľudí. O investovaní sa najmenej ľudí na Slovensku dozvedá z finančných časopisov a publikácií (5 %), alebo z iných zdrojov (3 %).

Zdroj informácií sa, samozrejme, môže líšiť aj od cieľovej skupiny. Na základe štatistík starší ľudia využívajú  televíziu a rozhlas ako zdroj informácií, naopak sociálne siete ovplyvňujú viac mladých ľudí.

Do čoho investujú Slováci?

Najväčší podiel, a to až 37,62 %, tvoria podielové fondy a ETF. Viac ako pätina (21,19 %) ľudí investuje do akciových a burzových fondov či do nehnuteľností, necelá desatina investuje do dlhopisov a iných dlhopisových fondov (6,43%), komodít (6,19 %), kryptomien (5,48 %) a iných typov (1,90 %). V tomto smere však treba povedať, že do prieskumu sa najviac zapojili ľudia vo veku 55 a viac rokov, čo ovplyvnilo aj preferovaný typ investícií. V prípade mladých ľudí vo veku 25-34 či 35-44 rokov prevládal najväčší záujem o investovanie do akcií, podielových fondov a nehnuteľností. „Mladá generácia veľmi rada využíva dostupné aplikácie, cez ktoré si vedia napríklad aj sami zainvestovať a nakúpiť individuálne akcie mimo podielových fondov, s čím je zároveň spojené aj riziko, pretože sú odkázaní na vlastný výber a spravovanie. To, že najväčší podiel investícií smeruje práve do ETF podielových fondov je pochopiteľné, nakoľko sa radia z dlhodobého hľadiska medzi poplatkovo a výnosovo výhodné, a zároveň bezpečné,“ konštatuje Marek Sokol.

Rizikovosť investície

Vybrať si typ investícií súvisí aj s rizikovosťou. Ako vyplýva z prieskumu, až 28,69 % respondentom pri výbere typu investície záleží na očakávaných výnosoch a 21,61 % na dôveryhodnosti investičnej spoločnosti. Pre takmer pätinu (19,32 %) je dôležitá aj výška poplatkov. Rizikovosť investície však prekvapivo berie v úvahu len 14,14 % ľudí. „Vo výraznej miere závisí predovšetkým na finančných sprostredkovateľoch, ako informujú klienta o poplatkovej štruktúre, výnosnosti, či práve rizikovosti danej investície. Príde mi pochopiteľné, že ľudí najviac zaujíma to, aký výnos by mohli pomocou investície dosiahnuť. Následne sa zaujímajú o výšku poplatku a častokrát si ani neuvedomujú, že je podstatné sa zaoberať aj rizikovosťou danej investície, aby zvolené investičné portfólio dávalo pre daného klienta zmysel, resp. aby bolo vytvorené individuálne podľa požiadaviek klienta,“ upozorňuje Marek Sokol. Jedná sa tiež o informácie, ktoré sú už ťažšie dohľadateľné, ako napríklad jednoduchý graf s historickým výnosom. Ako tiež vyplýva z prieskumu, menej ako desatine opýtaných záleží na dostupnosti a likvidite (9,46 %), sociálnych a environmentálnych faktoroch (3,39 %) či regulačnom prostredí (1,29 %). Iné kritériá uviedlo 2,09 % opýtaných.

Celkovo možno skonštatovať, že investovanie na Slovensku sa dostáva čoraz viac do popredia aj u mladších ľudí. Investovanie je spojené s rizikovosťou, a preto si Slováci najčastejšie vyberajú menej rizikové typy investícií, ktoré sú však ešte stále výnosné. Do čoho sa oplatí na Slovensku najviac investovať? Veľký potenciál, ktorý momentálne súvisí aj s ekonomickou situáciou, vidia ľudia v nehnuteľnostiach. V prípade otázok o investovaní sa obracajú na dôveryhodné zdroje, a to finančných poradcov alebo bankových zamestnancov. Mladší ľudia si však radi vyhľadávajú informácie aj na online platformách, ako sú weby či sociálne siete.