Skip to content Skip to footer

ZEMETRASENIE NA SLOVENSKU ČORAZ ČASTEJŠIE?

Zemetrasenie patrí k prírodným katastrofám, ktoré pre Slovensko nepredstavovali výraznú hrozbu. Ešte donedávna sme sa o jeho následkoch dozvedali len z médií. Situácia sa však zmenila.

Za posledných pár rokov sa zem viackrát triasla na východe krajiny, v okolí Bratislavy, na Hornej Nitre a 9. októbra sme zaznamenali na východnom Slovensku zemetrasenie s magnitúdom 4,9. Jeho následkom sú popraskané steny, popadané komíny, porozbíjaný riad aj vypadnutá elektrina.

Zdá sa, že podobné situácie nebudú ojedinelé. Podľa názorov odborníkov totiž Slovenská republika patrí medzi krajiny s miernou seizmicitou. Zjednodušene povedané, v budúcnosti môže naše územie postihnúť aj zemetrasenie s devastačnými následkami.

Poistenie voči zemetraseniu

Je preto dôležité podotknúť, že aj voči týmto prírodným živlom sa dá poistiť. Aby ste v prípade, že vás zemetrasenie postihne, boli krytí a nemuseli sa obávať škôd na majetku.

Väčšina poisťovní v prípade takýchto situácií plní v rámci svojich poistných podmienok len škody spôsobené minimálne 5. alebo 6. stupňom EMS-98. V tomto prípade je ale potrebné si uvedomiť rozdiel medzi magnitúdom a účinkami zemetrasenia.

Magnitúdo je stanovením sily a veľkosti seizmických vĺn v 10-stupňovej tzv. Richterovej stupnici. Naproti tomu viditeľné a citeľné účinky zemetrasení na prírode, stavbách a ľuďoch sa v Európe určujú podľa 12-stupňovej Európskej makroseizmickej stupnice EMS-98.

Zemetrasenie o sile 4,9 stupňa

Prejavy zemetrasenia o sile 4,9 stupňa Richterovej stupnice sú:

 • Pozorované aj mimo budov
 • Mnohí ľudia sú vystrašení, vybiehajú z budov
 • Padajú komíny
 • Nábytok sa hýbe
 • Predmety sa prevracajú
 • Škody sú aj na tehlových stavbách
 • Zosuvy pôdy
 • Niekedy zmena výšky spodnej vody

Tieto prejavy sú na úrovni 6. stupňa Európskej makroseizmickej stupnice EMS-98, kedy škody v zmysle svojich poistných podmienok plnia všetky poisťovne.

Kde na Slovensku hrozia zemetrasenia?

Na základe údajov seizmogramov, ako aj geologického prieskumu, bolo na území Slovenska vyčlenených 6 ohniskových zón:

 • Oblasť Malých Karpát od Bratislavy po Vrbové.
 • Zóna medzi Trenčínom a Žilinou.
 • Región Tatier, Podhalia, stredného a severného Spiša.
 • Oblasť Komárna.
 • Región stredného Slovenska okolo Banskej Bystrice.
 • Oblasť Zemplína a Slanských vrchov.

Tieto oblasti patria medzi najrizikovejšie a zároveň sú to aj tektonicky aktívne oblasti. Najmä obyvatelia týchto lokalít by mali uvažovať nad revíziou majetkových poistných zmlúv a prípadnou úpravou či prepoistením na produkt, ktorý bude ich potreby kryť lepšie, ako doteraz.

V prípade, ak ešte nemáte uzatvorené poistenie bývania, prípadne by ste si chceli dať skontrolovať vaše existujúce zmluvy, radi vám s tým pomôžeme. Naše pobočky po celom Slovensku a naši profesionálni sprostredkovatelia sú vám k dispozícii.