Skip to content Skip to footer

Vytvorenie snímky obrazovky na iPhone

Ako rýchlo uložiť obsah na obrazovke.

Vytvorenie snímky obrazovky na iPhone 13 a ďalších modeloch s Face ID

  1. Súčasne stlačte bočné tlačidlo a tlačidlo zvýšenia hlasitosti.
  2. Obe tlačidlá rýchlo uvoľnite.
  3. Po vytvorení snímky obrazovky sa v ľavom dolnom rohu obrazovky dočasne zobrazí miniatúra. Klepnutím na miniatúru ju otvoríte, potiahnutím doľava ju zrušíte.

Vytvorenie snímky obrazovky na modeloch iPhonu s Touch ID a bočným tlačidlom

  1. Súčasne stlačte bočné tlačidlo a tlačidlo Domov.
  2. Obe tlačidlá rýchlo uvoľnite.
  3. Po vytvorení snímky obrazovky sa v ľavom dolnom rohu obrazovky dočasne zobrazí miniatúra. Klepnutím na miniatúru ju otvoríte, potiahnutím doľava ju zrušíte.

Vytvorenie snímky obrazovky na modeloch iPhonu s Touch ID a vrchným tlačidlom

  1. Súčasne stlačte vrchné tlačidlo a tlačidlo Domov.
  2. Obe tlačidlá rýchlo uvoľnite.
  3. Po vytvorení snímky obrazovky sa v ľavom dolnom rohu obrazovky dočasne zobrazí miniatúra. Klepnutím na miniatúru ju otvoríte, potiahnutím doľava ju zrušíte.

Kde nájsť snímky obrazovky

Otvorte Fotky a prejdite do časti Albumy > Typy médií > Snímky obrazovky.