Skip to content Skip to footer

Ako finančne zabezpečiť budúcnosť dieťaťa?

Tou najlepšou investíciou do budúcnosti našich detí je bezpochyby ich vzdelanie. No štúdium na štátnej, súkromnej, či dokonca zahraničnej škole vôbec nie je lacná záležitosť. Ročne sa takéto náklady môžu vyšplhať na stovky alebo až tisícky EUR. Väčšine z nás pri týchto výpočtoch napadne otázka : „Odkiaľ zoženiem toľko peňazí?“ Aby vaše deti nemali v budúcnosti problém, je rozumné im začať sporiť na ľahší štart už dnes. 

Azda každý rodič chce svojmu dieťaťu pomôcť s financovaním štúdia, či osamostatnením sa, a to najviac ako sa len dá. Napríklad na území Slovenskej republiky máme síce dennú formu vysokoškolského štúdia k dispozícii zadarmo, avšak netreba zabúdať na ďalšie výdavky spojené so štúdiom, ako napríklad ubytovanie, učebné materiály, cestovné, a tiež výdavky na stravovanie. To predstavuje mesačne sumu približne 300 EUR – ročne 3 600 EUR – a teda za 5-ročné štúdium až 18 000 EUR. Nehovoriac o tom, že externá forma štúdia alebo súkromné vysoké školy sú navyše spoplatnené ročným školným, ktoré je stanovené individuálne každou školou. 

Priemerne to v našich podmienkach vychádza na 800 EUR za semester, čiže 1 600 EUR na rok, a teda dokopy ďalších 8 000 EUR za celých 5 rokov štúdia. Maximálne ročné školné pre akademický rok 2020/2021 bolo štátom stanovené až na 2 400 EUR pre bakalárske študijné programy a 3 600 EUR pre magisterské, resp. inžinierske študijné programy. Sumy sa samozrejme líšia od náročnosti jednotlivých študijných programov, avšak ministerstvo školstva plánuje v návrhu na ďalšie akademické ročníky maximálnu výšku školného výrazne navyšovať. Pokiaľ by sa dieťa rozhodlo pre štúdium na zahraničnej vysokej škole, ročné náklady sa vyšplhajú pokojne až na desiatky tisíc EUR.

Najjednoduchšou možnosťou, ako dosiahnuť takúto sumu peňazí, je začať so sporením ideálne hneď pri narodení dieťaťa. Je to perfektná príležitosť, ktorá vám môže pomôcť nielen s financovaním vysokoškolského štúdia vášho dieťaťa. Stačí odkladať pravidelne aj nižšiu sumu tak, aby to výraznejšie nenarušilo rodinný rozpočet, no výsledky v konečnom dôsledku naozaj stoja za to. 

Napríklad na dosiahnutie sumy 20 000 EUR stačí po dobu 18 rokov sporiť iba 50 EUR mesačne. Takáto investícia sa samozrejme môže použiť aj na iný typ cieľa, akým je napríklad kúpa nehnuteľnosti, resp. dofinancovanie hypotekárneho úveru. Dnes máme možnosť uzatvoriť pokojne aj viac sporení súčasne. V takomto prípade by Vaše dieťa potrebovalo 20 % vlastných zdrojov na dofinancovanie nehnuteľnosti, ktorej hodnota je napríklad 150 000 EUR. To znamená, že po vyštudovaní vysokej školy bude potrebovať 30 000 EUR, aby sa mohlo osamostatniť. 

Na takýto cieľ stačí mesačne odkladať iba 43 EUR, nakoľko doba sporenia by sa predĺžila na 25 rokov. Je to fantastická príležitosť, ako uľahčiť Vášmu dieťaťu vstup do „dospelého“ života bez vážnejších problémov. Výpočty samozrejme zahŕňajú aj priemernú ročnú infláciu na úrovni 2-3 %, a rodičia sa preto nemusia báť, že by našetrená suma o niekoľko rokov nebola postačujúca. To znamená, že na konci investície budete mať na účte omnoho vyššiu sumu peňazí, ktorá bude mať hodnotu ako dnešných 20 000 EUR, resp. 30 000 EUR. 

Pokiaľ sa vám vynára otázka, „Kam mám teda investovať svoje peniaze?“ jednoznačne zabudnite na kedysi obľúbené vkladné knižky, či sporiace účty v bankách, kde zhodnotenie je na úrovni 0 %.

Samotná investícia je zameraná na akciové podielové fondy ETF, kde Vás na konci vôbec nemusí trápiť otázka zdaňovania, a to práve vďaka tomu, že výnosy z týchto ETF podielových fondov už po jednom roku nepodliehajú daňovej povinnosti.

My Vám veľmi radi poradíme a ušijeme ponuku na mieru vám a vašej rodine. Neváhajte sa obrátiť na našich finančných sprostredkovateľov, ktorí sídlia na pobočkách po celom Slovensku. Budeme sa na Vás tešiť.

Autor článku: Marek Sokol, Junior garant pre sporenie a úvery