BUĎ UNIVERSAL

Pridaj sa k nám!

Spoločnosť Universal maklérsky dom, a.s. je profesionálna maklérska spoločnosť, ktorá komplexne zastrešuje klienta a poskytuje:

 • všetky typy finančných produktov
 • od všetkých významných finančných inštitúcií pôsobiacich na Slovensku
 • a zabezpečuje pre klienta všetky činnosti s tým súvisiace vrátane likvidácie poistných udalostí.

Biznis s klientmi aj s našimi partnermi rozvíjame na základe týchto princípov:

DÔVERYHODNOSŤ

je základom akýchkoľvek dohôd a obchodu. Uvedomujeme si dôležitosť dôvery v biznise a preto u nás dané slovo platí a zakladáme si na dodržiavaní dohôd a stanovených pravidiel

NEZÁVISLOSŤ

ponúkame všetky typy produktov od všetkých významných finančných inštitúcií. Nie sme závislí od jediného partnera. Táto pozícia nám dáva silu aj schopnosti lepšie vyhovieť potrebám klienta

CHUŤ POSÚVAŤ SA ĎALEJ

dávame si za cieľ neustále napredovať, zlepšovať seba aj našu službu. Sme lídrom v zavádzaní inovácií na finančnom trhu. Našim heslom je, že víťazi súťažia sami so sebou a že každý deň musíme byť o niečo lepší ako včera.

FÉROVOSŤ

máme konkurenčné odmeňovanie na všetkých úrovniach spolupráce kombinované s unikátnym systémom ďalších benefitov ako napríklad bonusy, kredity, zájazdy a autoprogram. Vychádzame z toho, že akákoľvek spolupráca musí byť založená na vzájomnej výhodnosti princípom win-win. Zároveň garantujeme, že dohodnuté pravidlá platia a nepodliehajú účelovým zmenám voči jednotlivým spolupracovníkom.

PROFESIONALITA

udržujeme vysokú kvalitu našej pomoci klientom, prostredníctvom systému úvodných a následných školení. Naši spolupracovníci sú podporovaní odbornými garantmi pre každú finančnú oblasť a tiež Garantom pre likvidáciu poistných udalostí. Odbornosť je tiež podporovaná jedinečnými porovnávacími kalkulačkami, online kalkulačkami a ďalšími pomôckami. Tie porovnania produktov pomáhajú v rýchlej orientácii na finančnom trhu.

PRIATEĽSKÁ KULTÚRA

našej firmy je priam povestná. Vyznačuje sa rodinnou atmosférou a kolegiálnym osobným prístupom. Spolu vieme nielen dobre pracovať ale aj sa výborne zabávať a oddychovať. Veľmi cennou vlastnosťou našej spoločnosti je, že vedenie načúva názorom spolupracovníkov, radí sa s nimi a tým najlepším umožňuje možnosť akciového spoluvlastníctva.

ŠPECIALISTA

Obchodník/Manažér


Vhodné pre:
VFA, PFA, SZČO, nováčik

Staňte sa členom vysoko efektívnej obchodnej siete za plnej podpory profesionálneho tímu lektorov a manažérov, kde si môžete vybrať z dvoch hlavných kariérnych smerov:

Obchodník (agent profesionál), Manažér obchodnej skupiny

VÝHODY

 • Starostlivosť profesionálneho kouča (manažéra), ktorý vás dokáže odborne a osobnostne posúvať do roly úspešného, sebavedomého a uznávaného odborníka.
 • Sila kolektívu je niečo, čo nedokáže nahradiť vôbec nič.

TIPER

Odporúčanie obchodu


Vhodné pre:
Autobazár, autopredajca, realitná kancelária, študent, zamestnaná osoba

V prípade, ak má vaše podnikanie potenciál generovať klientov pre oblasť poistných či finančných produktov a vy sa nechcete tejto činnosti profesionálne venovať, pripravili sme pre vás druhú možnosť spolupráce. Ak klient prejaví záujem o produkt z našej bohatej ponuky, jednoducho tohto klienta odporučíte na nami povereného a plne fundovaného obchodníka, ktorý mu poskytne prvotriedny servis. Po uzatvorení obchodu vám za takéto odporúčanie automaticky prináleží atraktívna finančná odmena.

VÝHODY

 • Obohatenie aktuálnej ponuky služieb a produktov
 • Žiadne náklady spojené s rozšírením podnikania
 • Minimálna časová náročnosť
 • Atraktívna provízia za odporúčanie klienta
 • Ako študent získate cenné pracovné návyky znalosti a skúsenosti, samozrejme s motivačným ohodnotením

PARTNER

Broker Pool


Vhodné pre:
Firmy, riaditeľstvá, skupiny

Bude nám cťou stať sa vaším partnerom a nadviazať s vami spoluprácu modernou formou brokerpoolu.

VÝHODY

 • UNIVERSAL preberá kompletné zastrešenie legislatívnej, administratívnej, produktovej a množstva ďalšej agendy potrebnej pre vaše podnikanie
 • Vopred vzájomne dohodnuté jasne definované pravidlá spolupráce
 • Bezkonkurenčné provízne ohodnotenie
 • Absolútna volnosť vo vašich obchodných, marketingových či iných plánoch
 • Budovanie si vlastnej značky

INTEGRÁCIA

Kapitálový vstup


Vhodné pre:
Existujúce a vznikajúce SFA

Sme pripravený otvorene rokovať o možnosti a podmienkach kapitálového vstupu skupiny UMD Group, do spoločného projektu novo vznikajúcich SFA, ako i podať pomocnú ruku už existujúcim SFA, ktorý hľadajú silného a stabilného partnera pre ďalší rozvoj a rast svojej spoločnosti.

Okrem zisku ďalších finančných zdrojov, Vám ponúkame naše viac ako 16 ročné KNOW-HOW v oblasti finančného sprostredkovania, skúsenosti z budovania vzdelávania a motivácie obchodnej siete, profesionálne zázemie pre legislatívnu administratívne a účtovnú oblasť, či možnosť zdieľania všetkých našich moderných IT nástrojov.

Radi by sme všetkým záujemcov, ktorí premýšľajú o tejto možnosti spolupráce deklarovali, že i naďalej zostane strategický podiel spoločnosti spolu s jej riadením v ich vlastných rukách.

CHCEME ŤA DO NÁŠHO TÍMU! POŠLI NÁM VYPLNENÝ FORMULÁR A BUĎ UNIVERSAL

POĎ K NÁM DO TÍMU

okres
ĎAKUJEME VAŠA SPRÁVA BOLA ODOSLANÁ...
PRI ODOSIELANÍ SPRÁVY DOŠLO K CHYBE...
sieť pobočiek
kontakt

e-mail: ustredie@universal.sk
Potrebujete pomôcť?: + 421 903 292 292
tel: 02/59206211

Zodpovedná osoba pre potreby GDPR:
Ing. Juraj Lanc
tel: +421 908 865 401
e-mail: zodpovednaosoba@universal.sk

PORTOS LOGIN

WEBMAIL