Skip to content Skip to footer

Čo potrebujete vedieť vy a vaše dieťa pred nástupom do školy

Pomaličky sa nám blíži začiatok školského roka, čo pre rodičov školopovinných detí a študentov znamená viac starostí. Na čo okrem zabezpečenia nových učebných pomôcok a oblečenia je treba pri tom myslieť?

Na deti v škole čakajú mnohé príjemné zážitky, ale aj viacero nástrah v podobe krádeží či úrazov, ktorým sa nie vždy dá zabrániť.

Často sú to úrazy počas telesnej výchovy, ale aj počas aktivít organizovaných školou vrátane výletov, škôl v prírode, športových výcvikov, súťaží, exkurzií alebo počas praktického vyučovania. Za tieto v plnej miere nesie zodpovednosť škola. Preto je vhodné, aby každé školské zariadenie malo tieto riziká poistené. 

V rámci tohto poistenia je možné uzatvoriť aj krytie škôd spôsobených odcudzením vecí žiakov krádežou vlámaním do uzamknutých šatní alebo skriniek.

Tu je potrebné si uvedomiť, že poistením je možné kryť len veci, ktoré priamo súvisia s vyučovaním. Takže peniaze, cennosti, platobné karty, mobilné telefóny ale aj bicykle sú štandardne z tohto krytia vylúčené.

Deti v školách – a je jedno či tie najmenšie alebo staršie – nie je častokrát možné ustrážiť a tak sa pravidelne stretávame s drobnými či väčšími zraneniami. Medzi najčastejšie patria zlomeniny, vyvrtnutia a pomliaždeniny. Niekedy si úraz zaviní dieťa samo vlastnou neopatrnosťou, no často sú školské úrazy spôsobené zavinením spolužiaka pri šarvátkach počas prestávok.

Pri týchto „huncútstvach“ si deti môžu spôsobiť nielen škody na zdraví, ale aj škody na majetku školy. Čo v takomto prípade? 

Pokiaľ je dieťaťom spôsobená škoda na majetku školy a škola má takéto riziko poistené vo svojej poistnej zmluve, ktorá kryje majetok školy, môže si takúto škodu uplatniť u svojej poisťovne. 

Čo sa však deje ďalej, ak je v takomto prípade vinník známy a je to práve vaše dieťa? Poisťovňa môže následne požadovať náhradu preplatenej škody (regres) od vinníka. Pozor však, tak isto si môže regres uplatniť zdravotná aj sociálna poisťovňa po úraze žiaka.

Dieťa je však neplnoleté, regres si teda bude poisťovňa logicky uplatňovať u jeho zákonného zástupcu. Pokiaľ je vinníkom takejto škody plnoletý stredoškolák alebo vysokoškolák, bude si poisťovňa uplatňovať regres priamo u neho.

Aj proti takejto situácii sa však dá poistiť. Aké poistenie vás teda v takomto prípade chráni? 

Pre rodičov školopovinných detí, neplnoletých študentov no aj vysokoškolákov trvale žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti, je vhodné mať uzatvorené poistenie domácnosti vrátane poistenia zodpovednosti za škody z občianskeho života. Práve toto poistenie kryje škody, ktoré spôsobí vaše dieťa v škole a je ním možné vykryť aj už spomínaný regres z poisťovne.

V prípade, ak potrebujete poradiť a nie ste istý, aké poistenie zodpovednosti za škodu je pre vás a vašu rodinu to pravé orechové, pomôžeme vám s tým. Naši skúsení finanční sprostredkovatelia vám ochotne poradia na pobočkách po celom Slovensku.  

Autor článku: Pavol Michalec, Odborný garant pre neživotné poistenie