Skip to content Skip to footer
Poistenie zopovednosti00

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov a štátnej správy

Ste podnikateľ?
Toto poistenie zahŕňa napríklad živelné poistenie, poistenie pre prípad odcudzenia, poistenie strojov, skupinové poistenie vozidiel, poistenie pohľadávok, poľnohospodárskych rizík, prípadne dopravné poistenie vzťahujúce sa pre prípad poškodenia, zničenia alebo straty veci pri preprave

Pomôžeme vám

  • pri výbere poistenia pre podnikateľov
  • s porovnaním výhod a obmedzení v poistnom plnení jednotlivých produktov poisťovní
  • pri likvidácií poistnej udalosti a pri uplatnení nároku na náhradu škody

Chcem sa poistiť

    Kontaktujte nás

    Potrebujete pomôcť s výberom poistenia?